Лариса Петренко (Larysa Petrenko)
Лариса Петренко (Larysa Petrenko)
Університет менеджменту освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і практика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: монографія
ЛМ Петренко
монографія, 456, 2013
68*2013
Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів
ЛМ Петренко
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2014
342014
Педагогічна експертиза: технологія експертного оцінювання результатів навчальних досягнень учнів
ЛМ Петренко
Х.: Вид. група «Основа, 2007
212007
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
172009
Інформаційно-аналітична компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу: алгоритми ефективної діяльності:навчально-методичний посібник
ЛМИ Петренко
Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2013
112013
Інформаційно-аналітична діяльність–невід’ємна складова професіоналізму керівників професійно-технічних навчальних закладів
ЛМ Петренко
112011
Професійна освіта і навчання в Україні: сучасні технології управління. Методичний посібник
ЛМ Петренко, Козак, А Романович, СП Коваленко
Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011
102011
Морфологія інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів (емпіричні дані)
Л Петренко
Морфологія інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно …, 2011
92011
Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу
ЛМ Петренко
Професійно-технічна освіта, 53-55, 2013
8*2013
Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності – шлях до універсалізації якостей керівника професійно-технічного навчального закладу
ЛМ Петренко
http://ipto.kiev.ua, 2012
8*2012
Модернізація управління професійною освітою у зарубіжних країнах: порівняльний аналіз
ЛМ Петренко
Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки», 30-35, 2009
82009
Теорiя i практика розвитку iнформацiйно-аналiтичної компетентностi керiвника професiйно-технiчних навчальних закладiв: монографiя
ЛМ Петренко
72013
Концепція розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів.
ЛМ Петренко
Київ, 2012
72012
Система соціальної інформації в управлінні професійно-технічним навчальним закладом
ЛМ Петренко
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 151-155, 2011
62011
Децентралізація управління в теорії менеджменту
ЛМ Петренко
Теорія та методика управління освітою [Електронний ресурс], 2010
62010
Виховна функція оцінки
ЛМ Петренко
Рідна школа, 17-25, 2002
62002
Аналіз концепцій розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів
ЛМ Петренко
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 21-26, 2012
52012
Конкурентоспроможність професійно-технічного навчального закладу і шляхи її досягнення
ЛМ Петренко
Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія …, 2010
52010
Організація самостійної навчальної діяльності студентів: Курс лекцій
ЛМ Петренко
Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2007
52007
Педагогічна експертиза результатів навчання учнів: навчальний посібник
ЛМ Петренко
Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004
52004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20