Підписатись
Андрій Чайковський (Andrii Chaikovskyi)
Андрій Чайковський (Andrii Chaikovskyi)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конспект лекцій з дисципліни «Дослідження і проєктування комп’ютерних систем та мереж» для студентів спеціальності 123–Комп’ютерна інженерія
АВ Чайковський, РО Жаровський, ЮЗ Лещишин
Тернопіль, 2021
72021
Розробка та метрологічний аналіз прецизійного датчика кута для антенних систем
МІ Паламар, АВ Чайковський
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2008
52008
The Influence of Antenna Installation Accuracy on Quality of Signal Reception
M Palamar, A Chaikovskyi, M Yavorska, V Pasternak, S Shevchuk
IEEE 5th International Symposium on Smart and Wireless Systems within the …, 2020
32020
Improvement of metrological characteristics of the antenna system using smart angle sensor
M Palamar, A Chaikovskyi, Y Pasternak, Y Palamar
2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and …, 2015
32015
Методика побудови первинної матриці похибок радіотелескопа РТ-32 в автоматизованому режимі
ВП Власенко, ВМ Мамарєв, ВВ Ожінський, ОМ Ульянов, ВВ Захаренко, ...
Космічна наука і технологія 27 (3), 66-75, 2021
22021
The method for RT-32 radio telescope error matrix construction in automatic mode. Automatic assesment of tracking errors
V Vlasenko, V Ozhinskyi, V Mamarіev, O Ulyanov, V Zakharenko, ...
Космическая наука и технология 7 (6), 53-64, 2021
22021
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОЄКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої …
АВ Чайковський, РО Жаровський, ЮЗ Лещишин
12021
Method of constructing the primary error matrix of the RT-32 radio telescope in an automated mode
VP Vlasenko, VV Ozhіnskyі, VM Mamarev, OM Ulyanov, VV Zakharenko, ...
Космическая наука и технология 7 (3), 66-75, 2021
12021
Застосування аналогово-цифрових перетворювачів
АВ Чайковський
12020
Создание радиотелескопа РТ-32 на базе антенной системы MARK-4B. 2. оценка возможности проведения спектральных наблюдений радиоастрономических объектов
Радіофізика і радіоастрономія 25 (3), 175-192, 2019
1*2019
Проектування пристроїв і вузлів інформаційно-вимірювальних систем та створення програмного забезпечення на базі навчально-налагоджувального стенда
МІ Паламар, АВ Чайковський, МО Стрембіцький, ЮВ Пастернак, ...
12016
Інтелектуальний кутовой сенсор для антенних систем та його метрологічний аналіз
МІ Паламар, АВ Чайковський, АМ Лупенко
Вимірювальна техніка та метрологія, 126-131, 2016
12016
Стенд для повірки абсолютних давачів кута
А Чайковський, М Паламар
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
12011
Способи формування однодоріжкових кодових дисків інтелектуальних сенсорів кута
МІ Паламар, АВ Чайковський
Відбір і обробка інформації, 52-58, 2009
1*2009
Розрахунок траєкторії безпілотних літаючих об ‘єктів у просторі
ВВ Батюк, МО Стрембіцький, АВ Чайковський
Матеріали Ⅶ Міжнародної студентської науково-технічної конференції …, 2024
2024
Методичні вказівки для виконання курсового проєкту з дисципліни «Дослідження і проєктування комп’ютерних систем та мереж» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої …
РО Жаровський, АВ Чайковський, ЮЗ Лещишин, АВ Варавін
2023
Метод автоматичної побудови матриці похибок радіотелескопа РТ-32. Методика автоматичного оцінювання похибок наведення
ВП ВЛАСЕНКО, ВМ МАМАРЄВ, ВВ ОЖІНСЬКИЙ, ОМ УЛЬЯНОВ, ...
Космічна наука і технологія 27 (6), 053-064, 2021
2021
Написання програм мовою C для мікроконтролерів MCS51
АВ Чайковський
2021
Схемотехніка електронних вузлів приладів: конспект лекцій
АВ Чайковський
2021
Створення радіотелескопу РТ-32 на базі антенної системи MARK-4B. 3. Гетеродини та власні шуми приймальної системи
Радіофізика і радіоастрономія 25 (№ 3), 175–192, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20