Follow
Олександр Маркович Бандурка
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-практичний коментар: у 2 т
К процесуальний кодекс України
Т, 2012
7172012
Науково-практичний коментар: у 2 т
К процесуальний кодекс України
Т, 2012
6652012
Психология управления
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Харьков: ООО «Фортунапресс, 1998
6041998
Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник
ОМ Бандурка
Харків: Ун-т внутр. справ 480, 1998
5811998
Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл
ОМ Бандурка, ММ Тищенко
К.: Літера Лтд, 21, 2002
4382002
Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення
ОМ Бандурка
Х.: Основа, 17, 1996
3551996
Оперативно-розшукова діяльність: підручник
ОМ Бандурка
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 336, 2002
347*2002
Фінансова діяльність підприємства: Підручник
ОМ Бандурка, МЯ Коробов, ПІ Орлов, КЯ Петрова
К.: Либідь 312, 4, 1998
3401998
Конфликтология
АМ Бандурка, ВА Друзь
ВА Друзь, 1997
2751997
Административный процесс
АМ Бандурка, НМ Тищенко
Х.: Изд-во НУВД, 2001
2562001
Преступность в Украине: причины и противодействие: монография
АМ Бандурка, ЛМ Давыденко
Харьков: Основа, 7, 2003
2502003
Юридическая психология: учебник
АМ Бандурка, ОМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская, ...
Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002.–596 с., 2002
2272002
Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України: монографія
ОМ Бандурка
Х.: НУВС, 2004
1842004
Основи економічної безпеки: підручник
ОМ Бандурка, ВЄ Духов, КЯ Петрова, ІМ Червяков
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003
1772003
Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: ХНУВС, 2011
1382011
Профессионализм и лидерство
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Харьков: Титул, 2006
1282006
Юридическая психология
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
АМ Бандурка, 2002
1252002
Вищий заклад освіти МВС України: Науково-практичний посібник
МІ Ануфрієв, ОМ Бандурка, ОН Ярмиш
Харків: Ун-т внутр. справ, 357, 1999
1251999
Теорія та методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ: Підручник
ОМ Бандурка, ВО Соболєв
Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ 479, 2000
1242000
Основы психологии управления
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Х.: Ун т внутр. дел, 1999
1061999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20