Олександр Маркович Бандурка
Олександр Маркович Бандурка
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар: у 2 т
К процесуальний кодекс України
Т, 2012
5672012
Управління в органах внутрішніх справ України: підручник
ОМ Бандурка
Харків: Ун-т внутр. справ, 179, 1998
4871998
Психология управления
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Харьков: Фортуна-пресс, 1998
4701998
Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл
ОМ Бандурка, ММ Тищенко
К.: Літера Лтд, 21, 2002
3572002
Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення
ОМ Бандурка
Х.: Основа, 17, 1996
2861996
Юридическая психология: учебник
АМ Бандурка, ОМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская, ...
Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002.–596 с., 2002
2652002
Фінансова діяльність підприємства
ОМ Бандурка, МЯ Коробов, ПІ Орлов
К.: Либідь, 256, 1998
2581998
Оперативно-розшукова діяльність: підручник
ОМ Бандурка
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002
247*2002
Конфликтология
АМ Бандурка, ВА Друзь
ВА Друзь, 1997
2321997
Административный процесс
АМ Бандурка, НМ Тищенко
Х.: Изд-во НУВД, 2001
2042001
Преступность в Украине: причины и противодействие: монография
АМ Бандурка, ЛМ Давыденко
Х.: Основа, 324-338, 2003
1802003
Науково практичний коментар: у 2 т., Т 1/ОМ Бандурка, ЄМ Блажівський, ЄП Бурдоль та ін.; за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, АВ Портнова
К процесуальний кодекс України
Х.: Право 768, 2012
156*2012
Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України
ОМ Бандурка
Х.: НУВС, 2004
1482004
Основи економічної безпеки: підручник
ОМ Бандурка, ВЄ Духов, КЯ Петрова, ІМ Червяков
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003
1322003
Теорія та методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ: Підручник
ОМ Бандурка, ВО Соболєв
Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ 479, 2000
1152000
Профессионализм и лидерство
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Харьков: Титул, 2006
1092006
Вищий заклад освіти МВС України: Науково-практичний посібник
МІ Ануфрієв, ОМ Бандурка, ОН Ярмиш
Харків: Ун-т внутр. справ, 357, 1999
1071999
Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: ХНУВС, 2011
962011
Основы психологии управления
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Х.: Ун т внутр. дел, 1999
881999
Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: Монография
ЛМ Давыденко, АА Бандурка
Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 17-18, 2005
802005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20