Підписатись
Олександр Маркович Бандурка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-практичний коментар: у 2 т
К процесуальний кодекс України
Т, 2012
705*2012
Психология управления
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Харьков: ООО «Фортунапресс, 1998
6861998
Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник
ОМ Бандурка
Харків: Ун-т внутр. справ 480, 1998
6501998
Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл
ОМ Бандурка, ММ Тищенко
К.: Літера Лтд, 21, 2002
4972002
Фінансова діяльність підприємства: Підручник
ОМ Бандурка, МЯ Коробов, ПІ Орлов, КЯ Петрова
К.: Либідь 312, 4, 1998
4291998
Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення
ОМ Бандурка
Х.: Основа, 17, 1996
4141996
Оперативно-розшукова діяльність: підручник
ОМ Бандурка
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 336, 2002
395*2002
Конфликтология
АМ Бандурка, ВА Друзь
ВА Друзь, 1997
3011997
Преступность в Украине: причины и противодействие: монография
АМ Бандурка, ЛМ Давыденко
Харьков: Основа, 7, 2003
2922003
Административный процесс
АМ Бандурка, НМ Тищенко
Х.: Изд-во НУВД, 2001
2812001
Юридическая психология: учебник
АМ Бандурка, ОМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская, ...
Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002.–596 с., 2002
2602002
Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України: монографія
ОМ Бандурка
Х.: НУВС, 2004
2252004
Основи економічної безпеки: підручник
ОМ Бандурка, ВЄ Духов, КЯ Петрова, ІМ Червяков
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003
1992003
Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: ХНУВС, 2011
1852011
Вищий заклад освіти МВС України: Науково-практичний посібник
МІ Ануфрієв, ОМ Бандурка, ОН Ярмиш
Харків: Ун-т внутр. справ, 16-17, 1999
1441999
Теорія та методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ: підручник
ОМ Бандурка, ВО Соболєв
Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ 479, 2000
1422000
Профессионализм и лидерство
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Харьков: Титул, 2006
1392006
Юридическая психология
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Харьков, 2002
1372002
Податкове право: навч. посіб
ОМ Бандурка, ВД Понікаров, СМ Попова
К.: Центр учбової літератури 312, 2, 2012
1292012
Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: монография
ЛМ Давыденко, АА Бандурка
Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 17-18, 2005
1232005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20