Олександр Маркович Бандурка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-практичний коментар: у 2 т
К процесуальний кодекс України
Т, 2012
6602012
Науково-практичний коментар: у 2 т
К процесуальний кодекс України
Т, 2012
6092012
Психология управления
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Харьков: ООО «Фортунапресс, 1998
5771998
Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник
ОМ Бандурка
Харків: Ун-т внутр. справ 480, 1998
5391998
Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл
ОМ Бандурка, ММ Тищенко
К.: Літера Лтд, 21, 2002
4092002
Фінансова діяльність підприємства: Підручник
ОМ Бандурка, МЯ Коробов, ПІ Орлов, КЯ Петрова
К.: Либідь 312, 4, 1998
3271998
Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення
ОМ Бандурка
Х.: Основа, 17, 1996
3241996
Оперативно-розшукова діяльність: підручник
ОМ Бандурка
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 336, 2002
303*2002
Конфликтология
АМ Бандурка, ВА Друзь
ВА Друзь, 1997
2691997
Административный процесс
АМ Бандурка, НМ Тищенко
Х.: Изд-во НУВД, 2001
2462001
Преступность в Украине: причины и противодействие: монография
АМ Бандурка, ЛМ Давыденко
Харьков: Основа, 7, 2003
2242003
Юридическая психология: учебник
АМ Бандурка, ОМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская, ...
Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002.–596 с., 2002
2122002
Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України: монографія
ОМ Бандурка
Х.: НУВС, 2004
1702004
Основи економічної безпеки: підручник
ОМ Бандурка, ВЄ Духов, КЯ Петрова, ІМ Червяков
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003
1642003
Профессионализм и лидерство
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Харьков: Титул, 2006
1232006
Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: ХНУВС, 2011
1182011
Вищий заклад освіти МВС України: Науково-практичний посібник
МІ Ануфрієв, ОМ Бандурка, ОН Ярмиш
Харків: Ун-т внутр. справ, 357, 1999
1181999
Теорія та методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ: Підручник
ОМ Бандурка, ВО Соболєв
Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ 479, 2000
1162000
Юридическая психология
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
АМ Бандурка, 2002
1132002
Основы психологии управления
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Х.: Ун т внутр. дел, 1999
1031999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20