Підписатись
Лучко Михайло Романович (Luchko Mykhailo)
Лучко Михайло Романович (Luchko Mykhailo)
Doctor of economics, professor, WUNU(Ukraine), OSW(Polska)
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
МР Лучко, ІД Бенько
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
2212016
Фінансовий аналіз: навчальний посібник
МР Лучко, СМ Жукевич, АІ Фаріон
Тернопіль: ТНЕУ 450, 2016
1672016
Фінансовий аналіз
МР Лучко, СМ Жукевич, АІ Фаріон
ТНЕУ, "Економічна думка", 2016
1672016
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб, 2016
МР Лучко, ІД Бенько
Тернопіль: Економічна думка.–360 с, 2016
1022016
Історія бухгалтерського обліку
МЯ Остап'юк, МР Лучко, ЙЯ Даньків
Київ: Знання, 2009, 2009
992009
Бухгалтерський облік у галузях економіки
ЙЯ Даньків, МР Лучко, МЯ Остап’юк
К.: Знання, 2007
78*2007
Бухгалтерський облік в галузях економіки
ЙЯ Даньків, МР Лучко, МЯ Остап'юк
782002
Бухгалтерський облік
ЙЯ Даньків, МЯ Остап'юк
К.: Знання, 2007, 2007
552007
Контроль у державному секторі економіки
МР Лучко, НМ Хорунжак, НЯ Зорій
ТНЕУ, 2015
532015
Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті: Навчальний посібник
МР Лучко, ОВ Адамик
ТНЕУ, 2016
522016
Історія обліку: світ та Україна, погляд крізь роки
МР Лучко, МЯ Остап'юк
Зорепад, 1998
521998
Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови: монографія
Лучко, М Р.
Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана, 263 с., 2007
502007
Організація інформаційних систем і технологій обліку в бюджетних установах
МР Лучко, МН Хорунжак
Тернопіль: Видавець Стародубець ВО 178, 2002
462002
Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід:[монографія]
МР Лучко
Київ:" Облікінформ", 1997
341997
Стандартизація обліку і аудиту
ЙЯ Даньків, МР Лучко, МЯ Остап'юк
Київ, Знання, 2007, 2006
322006
Стандартизація обліку та аудиту: навчальний посібник
Даньків, Й Я, Лучко, М Р, Остап'юк, М Я
Знання, 2006
32*2006
Finansovyi analiz [Financial analysis]
MR Luchko, SM Zhukevych, AI Farion
Ternopil: TNEU [in Ukrainian], 2016
312016
Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку
Лучко, М Р.
Дисертація на здобуття наукового ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00. 09 …, 2008
302008
Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку
МР Лучко
282013
Облік комерційної діяльності: підручник
МР Лучко, ОВ Адамик
Тернопіль: Карж-бланш, 2005
282005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20