Збрицька Тетяна Петрівна
Збрицька Тетяна Петрівна
Одеський національний економічний університет, факультет міжнародної економіки
No verified email
TitleCited byYear
Управління розвитком персоналу
ТП Збрицька, МС Татаревська, ТП Збрицкая, МС Татаревская
222013
Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика
ВГ Никифоренко, ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, ...
Атлант, 2012
102012
Мотивація як механізм підвищення ефективності діяльності персоналу
ТП Збрицька, ТП Збрицкая
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2014
82014
Роль мотивації праці у менеджменті персоналу в сучасних умовах
ТП Збрицька, ТП Збрицкая
ХНУ, 2011
72011
HR-брендинг як інструмент управління організації
Т Збрицька
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 86-94, 2010
62010
Переваги створення корпоративного університету як інструменту розвитку персоналу
ТП Збрицька
Вісник соціально-економічних досліджень, 354-358, 2013
52013
Шляхи підвищення ефективності взаємодії та взаємозв’язку ринків праці та освітніх послуг
ГО Савченко, ТП Збрицька
Вісник соціально-економічних досліджень, 273-280, 2012
42012
Система участі працівників у прибутках як один з методів мотивації
ТП Збрицька
НТУ" ХПІ", 2012
32012
Проблеми молодіжного сегменту на ринку праці в сучасних умовах
ТП Збрицька, ТП Збрицкая
Швидкодрук, 2014
22014
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник
ТП Збрицька, МС Татаревська, ОВ Сорока
22012
Застосування та розвиток грейдингу як спосіб мотивації персоналу
ТП Збрицька, ТП Збрицкая
Хмельницький національний університет, 2012
22012
HR-брендинг, як інструмент успішної реалізації кадрової політики
ТП Збрицька, ГО Савченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
22010
Передумови формування та використання трудового потенціалу регіону
ТП Збрицька, ОВ Сорока, МВ Новицький, ТП Збрицкая, АВ Сорока, ...
12017
Перспективи розвитку ринку праці України.
T Zbrytska, I Vasilyeva
Економіка і організація управління, 181-189, 2016
12016
Мотивація молоді до освітніх послуг на рівні Держава-ВНЗ-Викладач
ТП Збрицька, МВ Новицький, ТП Збрицкая, НВ Новицкий
12016
Актуальність мотивації та демотивації–чинники які впливають на конкурентоспроможність персоналу
ТП Збрицька, ТП Збрицкая
12014
Людський капітал як фактор інвестиційної привабливості регіону
ТП Збрицька, ОВ Гурський
Управління розвитком, 79, 2010
12010
Факультет міжнародної економіки Одеського національного економічного університету: історія і досвід
МІ Звєряков, НВ Агафонова, ІО Шкурупська, ТП Збрицька, ОФ Оснач, ...
2019
Актуальність використання інструментів соціальних мереж в освітньому процесі
ТП Збрицька, АІ Табанова
Одеський національний економічний університет, 2018
2018
Формування і розвиток людського потенціалу регіону: сутність, сучасні тенденції та методи оцінювання
ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, НВ Карпенко, МС Крівцова, ...
ВОІ СОІУ «Атлант», 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20