Подписаться
Мала Юлія (Mala Yuliia)
Мала Юлія (Mala Yuliia)
Інститу ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біотопи лісової та лісостепової зон України
ЯП Дідух, ТВ Фіцайло, ІА Коротченко, ДМ Якушенко, НА Пашкевич, ...
К.: Макрос, 2011
622011
Синтаксономія степової рослинності крайнього півдня Правобережного Лісостепу України
І Коротченко, Ю Мала, Т Фіцайло
162009
Синтаксономія степової рослинності крайньої півночі Правобережного Степу України
ІА Коротченко, ЮІ Мала, ТВ Фіцайло
Наукові записки НАУКМА. Біологія та екологія 93, 54-69, 2009
132009
Синфітоіндикаційна характеристика вихідного стану природного заповідника Єланецький степ
ВС Ткаченко, ЮІ Острівна
Український ботанічний журнал, 681-693, 2006
52006
Экологические особенности экотона «Лесостепь-степь»
ЮИ Малая
Известия Самарского научного центра Российской академии наук 14 (1-6), 1489-1492, 2012
42012
Грабові ліси на південній межі поширення
ЮІ Мала
Чорноморський ботанічний журнал, 265-283, 2012
32012
Фітоекологічна оцінка межі між лісостеповою та степовою зонами Правобережної України
ЮІ Мала
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2015
2015
Экологические предпосылки формирования грабовых лесов на южной границе их распространения
ЮИ Малая
Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина (г …, 2013
2013
Екологічні карти трилатерального біосферного резервату" Західне Полісся"(Шацький НПП) та їх аналіз
ЯП Дідух, ТВ Фіцайло, НА Пашкевич, ЮІ Мала
Український ботанічний журнал, 2013
2013
Антропогенная трансформация широколиственных лесов на южной границе их распространения в Украине
ЮИ Малая
Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов: Материалы …, 2012
2012
МАРГІНАЛЬНІ БІОТОПИ ЛІСОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОХОРОНА
ЮІ Мала, ТВ Фіцайло
BIOTOPES (HABITATS) OF UKRAINE: SCIENTIFIC BASIS OF RESEARCH AND INVENTORY …, 2012
2012
Екологічна диференціація біотопів Шацького НПП
ТВ Фіцайло, НА Пашкевич, ЮІ Мала, ЯП Дідух
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012
2012
БОРЬБА ЛЕСА СО СТЕПЬЮ В АСПЕКТЕ УЧЕНИЯ О ЭКОТОНАХ
ЮИ Малая
130-летию со дня рождения профессора В.В. Алехина, 107, 2012
2012
Екологічна оцінка місцезростання лісових видів на південній межі Лісостепу Правобережної України
ЮІ Острівна
Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна, 126-133, 2007
2007
Экологические особенности границы между Лесостепью и Степью Украины
ЮИ Остривная, ЯП Дидух
междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 70-летию Центрально-Черноземного …, 2005
2005
Представники роду Stipa L. на маргінальній території між Лісостепом і Степом Правобережної України
ЮІ Острівна
Наукова спадщина академіка М.М. Гришка, 107-109, 2005
2005
Альошкіна УМ–ст. викл. кафедри екології ФПрН, НаУКМА Антонюк МЗ–канд. біол. наук, доцент кафедри біології, НаУКМА Бадюк ВМ–аспірант, НаУКМА Бариляк ІР–д-р мед. наук, проф …
ЛГ Безусько, НМ Білько, ІГ Вишенська, ІМ Воєйкова, НО Волошина, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17