Наталія Семенишена / Nataliia Semenyshena
Наталія Семенишена / Nataliia Semenyshena
ПДАТУ / State Agrarian and Engineering University in Podilya
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09
НВ Семенишена
Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2008
26*2008
Бухгалтерська звітність в системі інформаційного забезпечення
НВ Ковальчук, ВД Слободян
Економіка АПК, 35-39, 1998
221998
Управлінський аспект бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств
НВ Ковальчук
Аграрна наука – селу : збірник наукових праць ПДАТА, 182-183, 1998
181998
Бухгалтерський облік та звітність в системі інформаційного забезпечення менеджменту
НВ Семенишена
Збірник наукових праць ПДАТУ 3 (16), 497-500., 2008
14*2008
Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в умовах функціонування інституційного середовища
НВ Семенишена, ВД Слободян
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 146-149, 2011
132011
Річна бухгалтерська (фінансова) звітність підприємств : перспективи розширення інформаційних можливостей
НВ Семенишена
Збірник наукових праць ПДАТУ 3 (15), 557-570, 2007
132007
Закон про бухгалтерський облік потребує уточнень
НВ Ковальчук
Агроінком, 58-59., 1999
13*1999
Вітчизняна бухгалтерська терміносистема: проблема якості національних стандартів
НВ Семенишена, ВД Слободян
Облік і фінанси АПК,, 204-209, 2007
112007
Звітність в умовах диференціації бухгалтерського обліку
НВ Ковальчук
Збірник наукових праць ПДАТА 2 (14), 238-240, 2006
11*2006
Інституції сфери обліку бюджетного фінансування сільського господарства
ОД Радченко, НВ Семенишена
Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та …, 2011
10*2011
Інформаційне забезпечення оцінки потенціалу аграрних підприємств
НВ Семенишена, ОД Радченко
Вісник Сумського національного аграрного університету, 236-239., 2010
102010
Відмінності національних облікових систем як перешкоди на шляху до міжнародної стандартизації
НВ Семенишена
Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні …, 2009
102009
Формування звітної інформації в системі економічних відносин суб'єктів ринку зерна в Україні
НВ Семенишена, РП Саблук
Облік і фінанси АПК, 112-114, 2008
102008
Звітність в світлі концепцій бухгалтерського обліку
НВ Ковальчук
Аграрна наука - селу : збірник наукових праць ПДАТУ 2 (8), 319-321, 2000
102000
Фінансова звітність і міжнародні стандарти
НВ Ковальчук, ВД Слободян
Аграрна наука – селу : збірник наукових праць ПДАТА, С.196-200., 1997
10*1997
Бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств : практичний посібник
НВ Семенишена, БВ Мельничук, НЛ Жук, ЛС Стецюк, ОВ Волошина
Київ: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2014
92014
Вплив глобалізаційних процесів на розвиток інституту бухгалтерського обліку в Україні
НВ Семенишена
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький …, 2013
92013
Фінансова звітність: історичний аспект розвитку та сучасні орієнтири
О Смірнова, М Стадник
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2014
82014
Облік основних засобів в ринкових умовах : навчальний посібник
НЛ Жук, НВ Семенишена, ЮС Бездушна, ОВ Волошина, ВМ Гаврилюк, ...
К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки, 286 с., 2011
8*2011
Поняття та класифікація звітності в сучасних дослідженнях
НВ Ковальчук
Економіка АПК, 74-81, 1999
81999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20