Наталія Семенишена / Nataliia Semenyshena
Наталія Семенишена / Nataliia Semenyshena
ПДАТУ / State Agrarian and Engineering University in Podilya
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09
НВ Семенишена
Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2008
35*2008
Kontent-analiz definitsii oblikovoi polityky instytutsiinykh odynyts ta pidkhodiv do yii formuvannia [Content Analysis of definitions in Accounting Policy of institutional …
I Belova, N Semenyshena
Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika 28, 198-211, 2018
24*2018
Бухгалтерська звітність в системі інформаційного забезпечення
НВ Ковальчук, ВД Слободян
Економіка АПК, 35-39, 1998
221998
Управлінський аспект бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств
НВ Ковальчук
Аграрна наука – селу : збірник наукових праць ПДАТА, 182-183, 1998
211998
Harmonizatsiia i standartyzatsiia yak obiektyvna neobkhidnist kumuliatyvizmu instytutu bukhhalterskoho obliku [Harmonization and standardization as an objective necessity …
IM Belova, NV Semenyshena
Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii …, 2018
19*2018
Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління
А Сава, М Палюх, О Завитій, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 21-28, 2017
192017
Бухгалтерський облік та звітність в системі інформаційного забезпечення менеджменту
НВ Семенишена
Збірник наукових праць ПДАТУ 3 (16), 497-500., 2008
19*2008
Foresight Development Strategy of the Financial Capacity: Comparative Study of the Ukrainian Agricultural Sector
O Radchenko, N Semenyshena, I Sadovska, K Nahirska, N Pokotylska
Engineering Economics 31 (2), 178-187, 2020
162020
The methodology for calculating baseline indicators for budgeting expenditures of budgetary institutions: the case of Ukraine
N Semenyshena, N Khorunzhak, O Adamyk, I Sadovska, K Nahirska, ...
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019, 2019
162019
Фінансова звітність: історичний аспект розвитку та сучасні орієнтири
О Смірнова, М Стадник
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2014
162014
Річна бухгалтерська (фінансова) звітність підприємств : перспективи розширення інформаційних можливостей
НВ Семенишена
Збірник наукових праць ПДАТУ 3 (15), 557-570, 2007
162007
The institutionalization of accounting: the impact of national standards on the development of economies
N Semenyshena, N Khorunzhak, ZM Zadorozhnyi
Independent Journal of Management & Production 11 (8), 695-711, 2020
152020
Бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств : практичний посібник
НВ Семенишена, БВ Мельничук, НЛ Жук, ЛС Стецюк, ОВ Волошина
Київ: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2014
142014
Міжнародний досвід стандартизації та його вплив на формування інституту бухгалтерського обліку в Україні
NV Semenyshena
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Економічні науки. 2 (3 (69).), 203-208, 2012
14*2012
Фінансова звітність і міжнародні стандарти
НВ Ковальчук, ВД Слободян
Аграрна наука – селу : збірник наукових праць ПДАТА, С.196-200., 1997
141997
Соціальний облік та звітність, як інструменти соціальної відповідальності
ІВ Годнюк, НВ Семенишена
Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка, 131-140, 2017
13*2017
Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в умовах функціонування інституційного середовища
НВ Семенишена, ВД Слободян
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 146-149, 2011
132011
Відмінності національних облікових систем як перешкоди на шляху до міжнародної стандартизації
НВ Семенишена
Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні …, 2009
13*2009
Вітчизняна бухгалтерська терміносистема: проблема якості національних стандартів
НВ Семенишена, ВД Слободян
Облік і фінанси АПК,, 204-209, 2007
132007
Закон про бухгалтерський облік потребує уточнень
НВ Ковальчук
Агроінком, 58-59., 1999
13*1999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20