Наталія Семенишена / Nataliia Semenyshena
Наталія Семенишена / Nataliia Semenyshena
ПДАТУ / State Agrarian and Engineering University in Podilya
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09
НВ Семенишена
Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2008
29*2008
Бухгалтерська звітність в системі інформаційного забезпечення
НВ Ковальчук, ВД Слободян
Економіка АПК, 35-39, 1998
221998
Управлінський аспект бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств
НВ Ковальчук
Аграрна наука – селу : збірник наукових праць ПДАТА, 182-183, 1998
211998
Соціальний облік та звітність, як інструменти соціальної відповідальності
ІВ Годнюк, НВ Семенишена
Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка, 131-140, 2017
18*2017
Річна бухгалтерська (фінансова) звітність підприємств : перспективи розширення інформаційних можливостей
НВ Семенишена
Збірник наукових праць ПДАТУ 3 (15), 557-570, 2007
18*2007
Бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств : практичний посібник
НВ Семенишена, БВ Мельничук, НЛ Жук, ЛС Стецюк, ОВ Волошина
Київ: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2014
17*2014
Бухгалтерський облік та звітність в системі інформаційного забезпечення менеджменту
НВ Семенишена
Збірник наукових праць ПДАТУ 3 (16), 497-500., 2008
17*2008
Kontent-analiz definitsii oblikovoi polityky instytutsiinykh odynyts ta pidkhodiv do yii formuvannia [Content analysis of definitions in Accounting Policy of institutional …
I Belova, N Semenyshena
Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika 28, 198-211, 2018
15*2018
Вітчизняна бухгалтерська терміносистема: проблема якості національних стандартів
НВ Семенишена, ВД Слободян
Облік і фінанси АПК,, 204-209, 2007
15*2007
Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління
А Сава, М Палюх, О Завитій, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 21-28, 2017
14*2017
Фінансова звітність і міжнародні стандарти
НВ Ковальчук, ВД Слободян
Аграрна наука – селу : збірник наукових праць ПДАТА, С.196-200., 1997
141997
Influence of sowing methods and seeding norms on crop production and Bean harvest. In book: Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary …
O Ovcharuk, T Hutsol, L Mykhailova, N Semenyshena, B Dziedzic
ISBN 978-83-65180-19-3, 2017
13*2017
Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в умовах функціонування інституційного середовища
НВ Семенишена, ВД Слободян
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 146-149, 2011
132011
Відмінності національних облікових систем як перешкоди на шляху до міжнародної стандартизації
НВ Семенишена
Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні …, 2009
13*2009
Закон про бухгалтерський облік потребує уточнень
НВ Ковальчук
Агроінком, 58-59., 1999
13*1999
Вплив глобалізаційних процесів на розвиток інституту бухгалтерського обліку в Україні
НВ Семенишена
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький …, 2013
11*2013
Інформаційне забезпечення оцінки потенціалу аграрних підприємств [Information provision for estimating the potential of agrarian enterprises]
НВ Семенишена, ОД Радченко
Вісник Сумського національного аграрного університету, 236-239., 2010
112010
Формування звітної інформації в системі економічних відносин суб'єктів ринку зерна в Україні
НВ Семенишена, РП Саблук
Облік і фінанси АПК, 112-114, 2008
112008
Звітність в умовах диференціації бухгалтерського обліку
НВ Ковальчук
Збірник наукових праць ПДАТА 2 (14), 238-240, 2006
11*2006
Інституції сфери обліку бюджетного фінансування сільського господарства
ОД Радченко, НВ Семенишена
Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та …, 2011
10*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20