Наталія Семенишена / Nataliia Semenyshena
Наталія Семенишена / Nataliia Semenyshena
ПДАТУ / State Agrarian and Engineering University in Podilya
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09
НВ Семенишена
Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2008
36*2008
Kontent-analiz definitsii oblikovoi polityky instytutsiinykh odynyts ta pidkhodiv do yii formuvannia [Content analysis of definitions in Accounting Policy of institutional …
I Belova, N Semenyshena
Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika 28, 198-211, 2018
26*2018
Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління
А Сава, М Палюх, О Завитій, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 21-28, 2017
25*2017
Соціальний облік та звітність, як інструменти соціальної відповідальності
ІВ Годнюк, НВ Семенишена
Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка, 131-140, 2017
22*2017
Бухгалтерська звітність в системі інформаційного забезпечення
НВ Ковальчук, ВД Слободян
Економіка АПК, 35-39, 1998
221998
Управлінський аспект бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств
НВ Ковальчук
Аграрна наука – селу : збірник наукових праць ПДАТА, 182-183, 1998
211998
Бухгалтерський облік та звітність в системі інформаційного забезпечення менеджменту
НВ Семенишена
Збірник наукових праць ПДАТУ 3 (16), 497-500., 2008
20*2008
Бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств : практичний посібник
НВ Семенишена, БВ Мельничук, НЛ Жук, ЛС Стецюк, ОВ Волошина
Київ: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2014
19*2014
Річна бухгалтерська (фінансова) звітність підприємств : перспективи розширення інформаційних можливостей
НВ Семенишена
Збірник наукових праць ПДАТУ 3 (15), 557-570, 2007
18*2007
Harmonizatsiia i standartyzatsiia yak obiektyvna neobkhidnist kumuliatyvizmu instytutu bukhhalterskoho obliku [Harmonization and standardization as an objective necessity …
IM Belova, NV Semenyshena
Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii …, 2018
17*2018
Вітчизняна бухгалтерська терміносистема: проблема якості національних стандартів
НВ Семенишена, ВД Слободян
Облік і фінанси АПК,, 204-209, 2007
16*2007
The methodology for calculating baseline indicators for budgeting expenditures of budgetary institutions: the case of Ukraine
N Khorunzhak, N Semenyshena, O Adamyk, I Sadovska, K Nahirska, ...
Intellectual Economics 13 (1), 40-55, 2019
152019
Фінансова звітність: історичний аспект розвитку та сучасні орієнтири
О Смірнова, М Стадник
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2014
152014
Influence of sowing methods and seeding norms on crop production and Bean harvest. In book: Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary …
O Ovcharuk, T Hutsol, L Mykhailova, N Semenyshena, B Dziedzic
ISBN 978-83-65180-19-3, 2017
14*2017
Закон про бухгалтерський облік потребує уточнень
НВ Ковальчук
Агроінком, 58-59., 1999
14*1999
Фінансова звітність і міжнародні стандарти
НВ Ковальчук, ВД Слободян
Аграрна наука – селу : збірник наукових праць ПДАТА, С.196-200., 1997
141997
Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в умовах функціонування інституційного середовища
НВ Семенишена, ВД Слободян
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 146-149, 2011
132011
Відмінності національних облікових систем як перешкоди на шляху до міжнародної стандартизації
НВ Семенишена
Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні …, 2009
13*2009
Вплив глобалізаційних процесів на розвиток інституту бухгалтерського обліку в Україні
НВ Семенишена
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький …, 2013
12*2013
Міжнародний досвід стандартизації та його вплив на формування інституту бухгалтерського обліку в Україні
NV Semenyshena
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Економічні науки. 2 (3 (69).), 203-208, 2012
11*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20