Follow
Богдана Оксентюк (Bogdana Oksentyuk)
Богдана Оксентюк (Bogdana Oksentyuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом
А Оксентюк, РА Оксентюк, Б Оксентюк
Галицький економічний вісник, 66-72, 2012
302012
Інформація в системі маркетингового управління підприємством
БА Оксентюк, ОМ Фроленко
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2015
132015
Сучасні методи оцінки та маркетингового забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності
Б Оксентюк
Соціально-економічні проблеми і держава, С. 482-490, 2021
72021
Особливості комунікаційної політики просування екологічного продукту
БА Оксентюк, БА Оксентюк, АО Оксентюк, АА Оксентюк
ТНТУ, АСУ, 2012
72012
Маркування продукції як важливий елемент маркетингової товарної політики
БА Оксентюк, ОІ Міщук
Галицький економічний вісник 61 (6), 119-125, 2019
62019
Контент-маркетинг
БА Оксентюк
СУЧАСНА ПАРАДИГМА МАРКЕТИНГУ: НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 8, 52, 2016
62016
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій
РВ Федорович, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, МП Галущак, ОЯ Галущак, ...
ФО-П Шпак ВБ, 2017
42017
Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОМ Загородна, ВМ Серединська, ОІ Краузе, ...
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013
42013
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій. Колективна монографія
ВА Фалович, ГП Баб'як, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, НМ Голда, ...
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій, 2019
32019
Екологічний маркетинг: необхідність виникнення, поняття, характеристика
БА Оксентюк
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих …, 2017
32017
Споживацьке оцінювання якості й конкурентноздатності товарів
Б Оксентюк, С Оксентюк
Галицький економічний вісник 52 (№ 1), С. 96–103, 2017
32017
Особливості комплексу маркетингу в екологічному маркетингу
Б Оксентюк, А Оксентюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 128-137, 2013
32013
Податкова система України в роки нової економічної політики (1921–1929 рр.)
БА Оксентюк
БА Оксентюк, 2002
32002
Основні стратегії стадії зростання у життєвому циклі товару
Б Оксентюк, С Оксентюк
Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності, С. 128-142, 2018
2*2018
Розвиток маркетингу в умовах глобалізації сучасні тенденції та перспективи
РВ Федорович, БА Оксентюк, ЛЯ Якимишин, НЯ Рожко, ВЙ Бица, ...
22016
Ефективне управління персоналом–запорука успішного функціонування організації
АО Оксентюк, АА Оксентюк, РА Оксентюк, РА Оксентюк, БА Оксентюк, ...
ТНТУ, АСУ, 2011
22011
Cистемний підхід до організації комерційної діяльності
Б Оксентюк
Галицький економічний вісник, 213-218, 2011
22011
Сервісна політика в маркетингу
Б Оксентюк
VIІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2018
12018
Комунікаційні канали контент-маркетингу
Б Оксентюк, С Оксентюк
VI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентівТНТУ …, 2018
12018
Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності
РВ Федорович, ОП Бурліцька, НМ Голда, ОМ Загородна, ОІ Краузе, ...
Монографія Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20