Богдана Оксентюк (Bogdana Oksentyuk)
Богдана Оксентюк (Bogdana Oksentyuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом
А Оксентюк, РА Оксентюк, Б Оксентюк
Галицький економічний вісник, 66-72, 2012
172012
Інформація в системі маркетингового управління підприємством
БА Оксентюк, ОМ Фроленко
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2015
92015
Особливості комунікаційної політики просування екологічного продукту
БА Оксентюк, БА Оксентюк, АО Оксентюк, АА Оксентюк
ТНТУ, АСУ, 2012
72012
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій
РВ Федорович, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, МП Галущак, ОЯ Галущак, ...
ФО-П Шпак ВБ, 2017
22017
Особливості комплексу маркетингу в екологічному маркетингу
БА Оксентюк, АО Оксентюк, БА Оксентюк, АА Оксентюк
ТНТУ, АСУ, 2013
22013
Ефективне управління персоналом–запорука успішного функціонування організації
АО Оксентюк, АА Оксентюк, РА Оксентюк, РА Оксентюк, БА Оксентюк, ...
ТНТУ, АСУ, 2011
22011
Cистемний підхід до організації комерційної діяльності
Б Оксентюк
Галицький економічний вісник, 213-218, 2011
22011
Податкова система України в роки нової економічної політики (1921–1929 рр.)
БА Оксентюк
БА Оксентюк, 2002
22002
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій. Колективна монографія
ВА Фалович, ГП Баб'як, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, НМ Голда, ...
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій, 2019
12019
Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОП Бурліцька, НМ Голда, ОМ Загородна, ОІ Краузе, ...
12013
Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОМ Загородна, ВМ Серединська, ОІ Краузе, ...
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013
12013
Інноваційні засоби реклами
БА Оксентюк, А Грабовський
Матеріали ⅩⅠ регіональної науково-практичної інтернет-конференції молодих …, 2020
2020
Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки та маркетингу
ВА Фалович, ГП Баб'як, ОП Бурліцька, НЯ Рожко, НМ Голда, Н Поліщук, ...
ФО-П Шпак ВБ, 2020
2020
Маркування продукції як важливий елемент маркетингової товарної політики
БА Оксентюк, ОІ Міщук
Галицький економічний вісник 61 (6), 119-125, 2019
2019
Дещо з історії виникнення паблік рілейшнз
БА Оксентюк
Матеріали Ⅹ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих …, 2019
2019
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі.–Матеріали X Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів
ОІ Краузе, ІЛ Піняк, ОП Бурліцька, НЯ Рожко, СВ Шпилик, БА Оксентюк, ...
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному …, 2019
2019
Навчальний посібник для виконання кваліфікаційних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 …
ІЛ Піняк, ОП Бурліцька, СВ Шпилик, НЯ Рожко, БА Оксентюк, ОІ Міщук, ...
ТНТУ, 2019
2019
Алфавітний покажчик
Ю Антонюк, Л Артеменко, Х Бабій, О Багрій, А Бакан, О Берестецька, ...
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, 170, 2019
2019
Оксентюк Б.А., Міщук О.І. Маркування продукції як важливий елемент маркетингової товарної політики
Б Оксентюк, О Міщук
Галицький економічний вісник, 7 с., 2019
2019
Навчально-методичний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху освітнього ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму …
ВА Фалович, ЛЯ Якимишин, СБ Семенюк, ОП Бурліцька, ОІ Краузе, ...
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20