Olga Shevchenko Ольга Шевченко
Olga Shevchenko Ольга Шевченко
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Long‐term analysis of heat waves in Ukraine
O Shevchenko, H Lee, S Snizhko, H Mayer
International Journal of Climatology 34 (5), 1642-1650, 2014
682014
Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста
СІ Сніжко, ОГ Шевченко
К.: Обрії 297, 2011
192011
Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна
О Шевченко, О Власюк, І Ставчук, М Ваколюк, О Ілляш, А Рожкова
ОГ Шевченко. œ К.: Вид-во" Дністер, 2014
112014
Источники поступления тяжелых металлов в атмосферу
СИ Снежко, ОГ Шевченко
Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического …, 2011
112011
Температурні аномалії великого міста
ОГ Шевченко, СІ Сніжко, ЄВ Самчук
Український гідрометеорологічний журнал 8, 67-73, 2011
92011
Хвилі тепла та основні методологічні проблеми, що виникають при їх дослідженні
ОГ Шевченко, СІ Сніжко
Український гідрометеорологічний журнал 11, 101-108, 2012
72012
Вразливість урбанізованого середовища до зміни клімату
ОГ Шевченко
Фізична географія та геоморфологія, 112-120, 2014
62014
Характеристика хвилі тепла літнього сезону 2010 року на території України
ОГ Шевченко
Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного …, 2012
62012
Urbometeorolohichni aspekty zabrudnennia atmosfernoho povitria velykoho mista
SI Snizhko, OH Shevchenko
Kyiv, 2011
62011
Urbometeorolohichni aspekty zabrudnennya atmosfernoho povitrya velykoho mista [Urbo Meteorological aspects of air pollution of the big city]
SI Snizhko, OH Shevchenko
Kyiv: Obriyi, 2011
62011
Вплив напрямку та швидкості вітру на рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва
ОГ Шевченко, СІ Сніжко
Український гідрометеорологічний журнал, 33-37, 2008
62008
Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом
ОГ Шевченко, МІ Кульбіда, СІ Сніжко, ЛС Щербуха, НО Данілова
Український гідрометеорологічний журнал, 5-15, 2014
42014
Hvyli tepla ta osnovni metodolohichni problemy, scho vynykajut'pry ih doslidzhenni
OG Shevchenko, S SI
Ukrainskyi hidrimeteorologichnyi jurnal, 57-63, 2012
42012
Meteorological aspects of air pollution of urban areas
S SNIZHKO, O SHEVCHENKO
Kyiv: Obrii Publishing House, 2011
42011
Shevchenko O.[Urbometeorolohichni aspects of air pollution of the big city]-K
S Snizhko
Horizons 297, 2011
42011
The atmospheric air pollution of the city of Kyiv by nitrogen dioxide
OH Shevchenko, SI Snizhko, NO Danilova
Ukrainian Hydrometeorological Journal 16, 6-16, 2015
32015
Характеристика синоптических процессов над территорией Украины во время волны тепла в июле–августе 2010 г
ОГ Шевченко, ЕВ Самчук, СИ Снежко
Ученые записки РГГМУ, 85-94, 2013
32013
Temperaturni anomaliyi velikogo mista [Anomalies in the big city]
O Shevchenko, S Snizhko, E Samchuk
Ukrainian Hydrometeorological Journal, 8, 67 73, 2011
32011
Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві
ОГ Шевченко
Києві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец 11 (09), 2009
32009
Air pollution by nitrogen dioxide in Kiev city
O Shevchenko, S Snizhko, N Danilova
Ukrainian hydrometeorological journal, 6-16, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20