Галина Мешко
Галина Мешко
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вступ до педагогічної професії: навч. посіб.
ГМ Мешко
К.: Академвидав, 200, 2010
1762010
Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів
ГМ Мешко
НПУ імені МП Драгоманова, 1997
241997
Формування компетентності здоров’язбереження у майбутніх педагогів
ГМ Мешко
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіонального …, 2006
232006
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
ГМ Мешко
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.–Тернопіль, 2013
162013
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я Анотація
ГМ Мешко, ОІ Мешко
LBC 74.0+ 88.0 (4Pol+ 4Ukr) D 64, 206, 2012
152012
Вступ до педагогічної професії: Практикум. Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів
ГМ Мешко
Т.: ТИПУ, 2008
142008
Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне
ГМ Мешко, ОІ Мешко
Практична психологія та соціальна робота, 11-16, 2008
132008
Професійне здоров’я педагога як умова ефективної виховної діяльності
ГМ Мешко, ОІ Мешко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 93-96, 2005
122005
Короткий виклад курсу” Історія української школи і педагогіки”. Навчальний посібник
О Мешко, Г Мешко, О Янкович
Тернопіль: ТДПУ 167, 1999
111999
Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГМ Мешко
102017
Суб’єктність майбутнього вчителя як важлива складова його професійної позиції
ОІ Мешко, ГМ Мешко
Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації, 69-75, 2010
92010
Історія української школи і педагогіки
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Мешко ОІ, Янкович ОІ, Мешко ГМ–Тернопіль, 1999
91999
Професійне здоров’я педагога як об’єкт діяльності шкільної психологічної служби
Г Мешко, О Мешко
Психолог 267, 20, 2007
82007
Короткий виклад курсу «Історія зарубіжної школи і педагогіки»: Навчальний посібник
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Вибрані педагогічні твори в, 242-477, 1997
81997
Стан здоров’я студентів–майбутніх учителів у вимірах якості педагогічної освіти
Г Мешко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
72013
Емоційне благополуччя учнів як детермінанта успішності навчання
ГМ Мешко, ГО Мешко
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 9, 409-415, 2014
62014
Історія зарубіжної школи і педагогіки
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Мешко ОІ, Янкович ОІ, Мешко ГМ-Тернопіль, 1996
61996
Психолого–педагогічний тренінг як засіб гармонізації особистості майбутнього вчителя
Г Мешко
Український науковий журнал «Освіта регіону, 330, 2013
52013
Педагогічна діяльність як детермінанта професійного здоров’я вчителя
Г Мешко
Освіта регіону. Український науковий журнал, 327-328, 2012
52012
Підготовка майбутніх учителів до створення психологічно безпечного освітнього середовища у школі в контексті завдань педагогіки здоров’я
ГМ Мешко
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник …, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20