Галина Мешко
Галина Мешко
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вступ до педагогічної професії: навч. посіб.
ГМ Мешко
К.: Академвидав, 200, 2010
2072010
Формування компетентності здоров’язбереження у майбутніх педагогів
ГМ Мешко
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіонального …, 2006
272006
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
ГМ Мешко
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.–Тернопіль, 2013
212013
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я Анотація
ГМ Мешко, ОІ Мешко
LBC 74.0+ 88.0 (4Pol+ 4Ukr) D 64, 206, 2012
192012
Вступ до педагогічної професії: Практикум. Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів
ГМ Мешко
Т.: ТИПУ, 2008
162008
Developing digital competence of teachers of Humanitarian disciplines in the conditions of COVID-19 quarantine measures
I Trubavina, S Dotsenko, O Naboka, M Chaikovskyi, H Meshko
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012052, 2021
152021
Короткий виклад курсу” Історія української школи і педагогіки”. Навчальний посібник
О Мешко, Г Мешко, О Янкович
Тернопіль: ТДПУ 167, 1999
151999
Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГМ Мешко
132017
Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне
ГМ Мешко, ОІ Мешко
Практична психологія та соціальна робота, 11-16, 2008
132008
Професійне здоров’я педагога як умова ефективної виховної діяльності
ГМ Мешко, ОІ Мешко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 93-96, 2005
132005
Суб’єктність майбутнього вчителя як важлива складова його професійної позиції
ОІ Мешко, ГМ Мешко
Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації, 69-75, 2010
122010
Історія української школи і педагогіки
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Мешко ОІ, Янкович ОІ, Мешко ГМ–Тернопіль, 1999
101999
Професійне здоров’я педагога як об’єкт діяльності шкільної психологічної служби
Г Мешко, О Мешко
Психолог 267, 20, 2007
82007
Короткий виклад курсу «Історія зарубіжної школи і педагогіки»: навчально-методичний посібник
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Тернопіль: ТДПУ, 1998
81998
Стан здоров’я студентів–майбутніх учителів у вимірах якості педагогічної освіти
Г Мешко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
72013
Вступ до педагогічної професії: лекції і практичні заняття
Г Мешко
Тернопіль: ТДПУ, 2003
72003
Емоційне благополуччя учнів як детермінанта успішності навчання
ГМ Мешко, ГО Мешко
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 9, 409-415, 2014
62014
Професійний стрес у діяльності педагога
ГМ Мешко
Педагогічний альманах, 95-101, 2013
62013
Підготовка майбутніх учителів до створення психологічно безпечного освітнього середовища у школі в контексті завдань педагогіки здоров’я
ГМ Мешко
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник …, 2011
62011
Історія зарубіжної школи і педагогіки
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Мешко ОІ, Янкович ОІ, Мешко ГМ-Тернопіль, 1996
61996
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20