Долина Ірина Володимирівна | Iryna Dolyna (ORCID:0000-0002-3507-5497)
Долина Ірина Володимирівна | Iryna Dolyna (ORCID:0000-0002-3507-5497)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене khpi.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Veres-Somosi
Szakaly, M. Somosi Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI, 668, 2012
1132012
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
Харків: НТУ «ХПІ, 2008
492008
Формування управлінської, маркетингової та інноваційної політика на підприємствах туристичної індустрії
ПГ Перерва, АВ Косенко, МВ Маслак, ВО Матросова, ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2018
142018
Розвиток організаційно-економічного механізму управління розвитком індустрії туризму та гостинності
ПГ Перерва, АВ Косенко, МВ Маслак, ВО Матросова, ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2018
122018
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ" ХПИ", 2012
82012
Экономика и управление инновационной деятельностью
ПГ Перерва, ГК Вороновский, СН Ильяшенко, СА Мехович, ...
НТУ" ХПИ", 2009
72009
Практичні аспекти економічної оцінки технологічних інновацій
ІВ Долина
Донецький національний технічний університет, 2007
72007
Практичні аспекти економічної оцінки технологічних інновацій
ІВ Долина
Донецький національний технічний університет, 2007
72007
Економіко-математична модель визначення ціни об’єктів інтелектуальної власності методом інтервальних значень
АВ Косенко, ІВ Долина
Економіка розвитку, 45, 2008
52008
Методологічна сутність інноваційно-інтелектуальних технологій
ОП Косенко, ІВ Долина, ПГ Перерва
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
32013
Методичний підхід до економічної оцінки технологічних інновацій
IV Dolyna
Economics and Law, 130-135, 2007
32007
Аналіз впровадження технологічних інновацій в сучасних умовах інноваційного розвитку економіки України
ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2013
22013
Розвиток маркетингових методів формування ціни на наукову продукцію
ПГ Перерва, АВ Косенко, ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2011
22011
Особливості врахування екологічних та соціальних факторів при економічній оцінці технологічних процесів
ПГ Перерва, ІВ Долина
НТУ" ХПИ", 2008
22008
Методика встановлення цін на технологічні інновації
ІВ Долина
Вид-во СумДУ, 2007
22007
Еколого-соціальна оцінка інтелектуально-інноваційних технологій
ОП Косенко, ІВ Долина, ПГ Перерва
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
12013
Ранжування інтелектуально-інноваційних технологій за методом функції бажаності
ОП Косенко, ІВ Долина, ПГ Перерва
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
12013
Дослідження та аналіз проблемно-орієнтованих оцінок ефективності технологічних інновацій
ПГ Перерва, ІВ Долина, ВМ Кобєлєв
НТУ" ХПИ", 2006
12006
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
А Косенко, М Маслак, В Матросова, І Долина
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2019
2019
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В Матросова, А Косенко, І Долина, О Проскурня
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20