Долина Ірина Володимирівна | Iryna Dolyna (ORCID:0000-0002-3507-5497)
Долина Ірина Володимирівна | Iryna Dolyna (ORCID:0000-0002-3507-5497)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi Veres
National Technical University" Kharkiv Polytechnic Institute", 2012
3322012
Экономика и управление инновационной деятельностью
ПГ Перерва, ГК Вороновский, СН Ильяшенко, СА Мехович, ...
НТУ" ХПИ", 2009
502009
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов, ОІ Маслак, ВГ Дюжев, ...
НТУ" ХПІ", 2008
492008
Розвиток організаційно-економічного механізму управління розвитком індустрії туризму та гостинності
ПГ Перерва, АВ Косенко, МВ Маслак, ВО Матросова, ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2018
402018
Формування управлінської, маркетингової та інноваційної політика на підприємствах туристичної індустрії
ПГ Перерва, АВ Косенко, МВ Маслак, ВО Матросова, ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2018
402018
Методологічна сутність інноваційно-інтелектуальних технологій
ОП Косенко, ІВ Долина, ПГ Перерва
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
122013
Еколого-соціальна оцінка інтелектуально-інноваційних технологій
ОП Косенко, ІВ Долина, ПГ Перерва
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
122013
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ" ХПИ", 2012
122012
Практичні аспекти економічної оцінки технологічних інновацій
ІВ Долина
Донецький національний технічний університет, 2007
92007
Практичні аспекти економічної оцінки технологічних інновацій
ІВ Долина
Донецький національний технічний університет, 2007
92007
Економіко-математична модель визначення ціни об’єктів інтелектуальної власності методом інтервальних значень
АВ Косенко, ІВ Долина
Економіка розвитку.–Харків: ХНЕУ, 45, 2008
62008
Розвиток організаційно-економічного механізму управління розвитком індустрії туризму та гостинності
АВ Косенко, МВ Маслак, ПГ Перерва, ВО Матросова, ІВ Долина
Вісник НТУ «ХПІ»(економічні науки): зб. наук. пр, 121-127, 0
6
Формування управлінської, маркетингової та інноваційної політика на підприємствах туристичної індустрії
АВ Косенко, МВ Маслак, ПГ Перерва, ВО Матросова, ІВ Долина
Вісник НТУ «ХПІ»(економічні науки): зб. наук. пр, 114-120, 0
5
Методичний підхід до економічної оцінки технологічних інновацій
IV Dolyna
Economics and Law, 130-135, 2007
42007
Комплексный подход к оценке эффективности технологической инновации
ИВ Долина, АП Косенко
НТУ" ХПИ", 2007
32007
Методика встановлення цін на технологічні інновації
ІВ Долина
Вид-во СумДУ, 2007
32007
Дослідження та аналіз проблемно-орієнтованих оцінок ефективності технологічних інновацій
ПГ Перерва, ІВ Долина, ВМ Кобєлєв
НТУ" ХПИ", 2006
32006
Аналіз впровадження технологічних інновацій в сучасних умовах інноваційного розвитку економіки України
ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2013
22013
Розвиток маркетингових методів формування ціни на наукову продукцію
ПГ Перерва, АВ Косенко, ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2011
22011
Особливості врахування екологічних та соціальних факторів при економічній оцінці технологічних процесів
ПГ Перерва, ІВ Долина
НТУ" ХПИ", 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20