Подписаться
Іржавська Анжела Петрівна
Іржавська Анжела Петрівна
доцентка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, ЧНУ ім. Б. Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене cdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Демографічні втрати України в роки Другої світової війни
ОЄ Лисенко, ОГ Перехрест, ІВ Перехрест, АП Іржавська
Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття: історичні нариси: у …, 2011
9*2011
Покликані високим і вічним: викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького-члени національних творчих спілок
ГМ Голиш, ЛГ Голиш
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2013
62013
Політика і практика нацистського фізичного терору проти східних слов’ян у роки Другої світової війни: радянська історіографія проблеми
АП Іржавська
Український селянин : зб. наук. праць / за ред. А. Г. Морозова., 24–28, 2012
12012
Політика і практика нацистського фізичного терору проти східних слов’ян у період Другої світової війни: джерелознавчий аспект дослідження
АП Іржавська
Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки»., 109–115, 2011
12011
Політика і практика нацистського фізичного терору проти східних слов'ян у період Другої світової війни [Текст] : дис. канд. іст. наук, спец. 07.00.02. - всесвітня історія …
АП Іржавська
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2011
12011
Індійське народне повстання 1857–1859 рр.
ОЮ Мохуренко, АП Іржавська
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2023
2023
Війна за незалежність іспанських колоній 1810-1826 рр.
ВВ Боковня, АП Іржавська
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2023
2023
Навчальна дисципліна «Колоніалізм на традиційному Сході (XVII–XX ст.)» в системі підготовки студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОС "магістр".
АП Іржавська
Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць., С. 75-81, 2023
2023
Євроінтеграція – пріоритетний вектор розвитку України. Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання
АП Іржавська
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 грудня. 2022 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б …, 2022
2022
Основні етапи розвитку європейської інтеграції у другій половині ХХ ст. Інтеграційні процеси в Європі: історія, розвиток та перспективи
АП Іржавська
Зб. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Умань, 6 жовтня 2022 …, 2022
2022
Практики ознайомлення студентів з принципами академічної доброчесності (на прикладі ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету ім …
АП Іржавська
Actual problems of learning and teaching methods. Proceedings of the 11th …, 2022
2022
THE COURSE “COLONIALISM IN THE TRADITIONAL EAST (XVII–XX CENTURIES)” IN THE MASTER'S-HISTORIAN TRAINING PROGRAM.
A Irzhavska
Abstracts of the IХ International Scientific and Practical Conference …, 2022
2022
Відродження в історії європейської цивілізації: передумови, ідеї, адепти. https://history-ejournal.cdu.edu.ua/issue/archive
АП Іржавська, ВО Кірєєва
Вісник Черкаського університету. Серія «Іисторичні науки»., С.140-146, 2022
2022
Дотримання принципів академічної доброчесності у вищому навчальному закладі
АП Іржавська
Управління науковими та освітніми проєктами : матеріали всеукраїнського …, 2022
2022
Колоніалізм як історичний феномен світової глобалізації
АП Іржавська
Соціально-політичні процеси в Україні та світі у контексті глобалізаційних …, 2021
2021
Друга англо–бурська війна 1899–1902 рр.
ОС Гриценко, АП Іржавська
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2021
2021
Роль Англії, Франції та Сша у придушенні повстання тайпінів у Китаї
КВ Чистякова, АП Іржавська
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2021
2021
Лола Монтез–танцівниця та авантюристка XIX ст.
ВС Постоєнко, АП Іржавська
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2021
2021
Особливості дисципліни та ідеологічної пропаганди в державі Тайпін Тяньґо
ММ Попов, АС Сіренченко, АП Іржавська
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2021
2021
Культ імператора в Японії
ДВ Романчук, АП Іржавська
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20