Olga Ivasyuk
Olga Ivasyuk
доцент, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Голістична концепція віршового перекладу в контексті перекладацького методу Г.П. Кочура
О Івасюк
Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф …, 2004
32004
Західно-та східноєвропейський переклади в епоху Середньовіччя (476-1492): нова спроба викладу в посібнику з історії перекладу
О Огуй, О Івасюк
Видавництво СумДУ, 2012
12012
Decoding of Iconity of Modern Canadian Poetry in the Context of Holistic Translation
O IVASIUK
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини || Current issues of …, 2018
2018
Декодування іконічності віршового тексту у контексті голістичного (цілісного) перекладу
ОЯ Івасюк
Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства, С. 123-126, 2018
2018
Огуй Олександр Дмитрович: Світлом був і до Світла полинув!: монографія (з бібліографією Упорядник О.Я. Івасюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т
ОЯ Івасюк
2017
Він прагнув світла істини (Пам’яті професора Олександра Дмитровича Огуя)
O Ivasiuk
Питання літературознавства, 286-291, 2014
2014
Становлення і діяльність товариства "Просвіта" як вагомий чинник формування української нації (на прикладі читальні у с. Вільхівчик)
О Івасюк, О Огуй
Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки …, 2012
2012
Український переклад та перекладознавство в контексті епохи Романтизму (кінець ХVIII–80-ті рр. ХІХ ст.)
ОЯ Івасюк
2011
Історія перекладу в повоєнному СРСР/УРСР і за кордоном (1945-1990): нова спроба викладу в посібнику з історії перекладу
О Огуй, О Івасюк
Мова і культура, 345-352, 2010
2010
Огуй Олександр Дмитрович: Біобібліографія до 50-річчя / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Упорядник О.Я. Івасюк. – Чернівці: Рута, 2006. – 84 с.; порт.
Чернівці: Рута, 2006
2006
Відтворення ритмомелодійної домінанти в українських перекладах поезії Полін Джонсон (Текагіонвейк)
О Івасюк
Записки Наукового товариства імені Шевченка.—Том ССХXХІX. Праці …, 2000
2000
Ol’ha Ivasiuk/Oleksandr Oguy. Deutsch als Sprache der Kultur in der WestUkraine (1850-1940/43) In Namen und Daten //Die Ukraine und der deutschsprachige Raum. Band 1. – Aachen …
Івасюк О.Я., Копилов В.С., Лучак М.М. Міжнародні відносини: Посібник з практики перекладу (=Decoding English for International Relations / Ol’ha Ivasiuk, Volodymyr Kopylov …
Івасюк О., Огуй О. Декодування іконічності канадської поезії як перекладознавча проблема / Ольга Івасюк, Олександр Огуй // Західньоканадський збірник. Том шостий. - Едмонтон …
Івасюк О.Я. Формалізовані критерії встановлення повноцінності перекладу віршового тексту // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 341: Германська філологія …
Івасюк О.Я., Огуй О.Д. Рівні перетворення тексту та засоби досягнення адекватності при перекладі // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.156: Германська філологія …
Івасюк О.Я. Іконічність та декодування віршів // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – Вип.24, част.2. – К.: Видавн. дім Д.Бураго, 2008. – С. 3-6.
О. Івасюк. Вільям Шекспір. Сонети (1-5) //Всесвіт. Міжнародний журнал іноземної літератури, 2014. – С.39-41.
Ольга Івасюк, Олександр Огуй. І смерть помре, а ти в простій одежі підеш в віки, часу зламавши межі (До 450 річниці від дня народження Вільяма Шекспіра //Буковинський журнал 2 …
О.Я. Івасюк. Відлітають майстри, залишаючи спогад, як рану…//Германська філолологія : Збірник наукових праць. – Вип.740-741. - Чернівці, 2015. – С.3-5.
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20