Марта Мирославівна orcid 0000-0002-6839-0207
Марта Мирославівна orcid 0000-0002-6839-0207
Lviv National Medical University Assistant Professor, PhD
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості ураження печінки у хворих на метаболічний синдром
О Абрагамович, ЗЄ Заяць, МО Абрагамович, ММ Заяць
Практ. мед 14 (2), 41-45, 2008
52008
Раціоналізація використання бюджетних коштів, призначених для закупівлі лікарських засобів
ОР Левицька, ОБ Борецька, ММ Заяць, МЯ Сех
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 127-134, 2010
42010
Клініко-економічний аналіз як складова оптимізації фармакотерапії метаболічного синдрому
ММ Заяць, АБ Зіменковський, ММ Заяц, АБ Зименковский
Запорізький державний медичний університет, 2013
32013
Організаційно-методичні засади створення та діяльності клініко-фармацевтичної служби в аптечних закладах України
ФОА Зіменковський А.Б., Борецька О.Б., Настюха Ю.С., Дуб Л.Р.
2*2015
Новітній глосарій з клінічної фармації / Під заг. Редакцією проф. А.Б. Зіменковського
А.Б. Зіменковський, І.А. Зупанець, П. Ксьонжек, М.М. Заяць, Т.М. Думенко, Т ...
Львів, «Кварт», 2013
2*2013
Вдосконалення системи інформаційного забезпечення у медицині та фармаціїшляхом створення та діяльності центру фармацевтичної опіки та інновацій у охороні здоров’я Львівського …
ЗММ Зіменковський А.Б.
Матеріали XV НПК студентів та молодих вчених «Новини та перспективи медичної …, 2015
2015
Вдосконалення системи інформаційного забезпечення у медицині та фармаціїшляхом створення та діяльності центру фармацевтичної опіки та інновацій у охороні здоров’я Львівського …
ЗММ Зіменковський А.Б.
Матеріали XV НПК студентів та молодих вчених «Новини та перспективи медичної …, 2015
2015
Діяльність центрів інформації про ліки
ЗММ Зіменковський А.Б.
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні …, 2015
2015
Міжнародний досвід роботи деяких центрів інформації про ліки
ЗМ М.
ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні …, 2015
2015
Actual and potential drug-related problems verified at the assessment of the quality of pharmaceutical care in pharmacies
ZMM Boretska O.B., Zimenkovsky A.B., Nastyukha Yu.S
«Pharmacy today and tomorrow. Theory and Practice». – Lublin, Poland, 2015
2015
Научное обоснование создания центров информации о лекарствах (ЦИЛ) на Украине
ЗМ М.
69-й Научно-практической конференции студентов и молодых ученых с …, 2015
2015
Информационное обеспечение менеджмента подагры
ЗМ М.
Республиканская научно-практическая конференция «Метаболический синдром …, 2015
2015
Доказова фармакотерапія первинного біліарного цирозу печінки
ЗМ М.
II міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціальна фармація …, 2015
2015
Вивчення потреби фахівців охорони здоров'я львівської області у центрах інформації про лікарські засоби
ЯАО Зіменковський А.Б.
II міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціальна фармація …, 2015
2015
Менеджмент лікової поведінки пацієнта Методичні рекомендації. Під загальною редакцією д.мед.н., проф. А.Б. Зіменковського
РНВ Зіменковський А.Б., Думенко Т.М., Матвєєва О.В., Борецька О.Б., Настюха ...
2015
Основи клінічної фармаціїПідручник для студентів фармації та медицини під редакцією д.мед.н., проф. Анни Вєлі-Гоєнської, д.мед.н., проф. Станіслава Чучвара, д.мед.н., проф …
2015
Клінічний порадник з раціональної фармакотерапії пацієнтів із соціально важливими захворюваннями (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння)Клінічний порадник під …
ЯРР Зіменковський А.Б., Борецька О.Б., Гнездюк О.І., Настюха Ю.С ...
2015
Модель фармацевтичної опіки із використанням розробленого інформаційного супроводу процесу її надання (для 20 аптек м. Львова)
ДЛР Зіменковський А.Б., Борецька О.Б., Настюха Ю.С., Шибінський В.Я.
2015
Podstawy farmacji klinicznej Podręcznik dla studentów farmacji i medycyny pod redakcją prof. dr hab. Anny Wieli-Hojeńskiej, prof. dr hab. Stanisława Czuczwara, prof. dr hab …
ZG Boretska O.B., Shybinsky V.Ya., Nastukha Yu.S., Zimenkovsky A.B., Drozd M ...
2015
Центр фармацевтичної опіки та інновацій у охороні здоров'я як нова структурна одиниця клініко-фармацевтичної служби
ЗАБ Заяць М.М.
Сьома науково-практична internet – конференція «Фармакоекономіка в Україні …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20