Анна Короленко Anna Korolenko
Анна Короленко Anna Korolenko
Дніпропетровська медична академія
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Язвенная болезнь желудка: особенности морфогенеза
МБ Щербинина, АС Короленко
Морфологія, 124-129, 2007
112007
Холестероз и хронический холецистит: сравнительный анализ состояния стенки желчного пузыря
МБ Щербинина, ЕВ Закревская, АС Короленко, ЛИ Лымарь
Морфологiя 1 (3), 94-100, 2007
82007
Морфофункціональний стан паріетальної пластинки піхвової оболонки яєчка при гідроцеле
ТО Квятковська, ЄА Квятковський, ГС Короленко
Урологія.-2003, 2003
72003
Структурні зміни оболонок яєчка при гідроцеле
ТО Квятковська, ОА Фролов, ГС Короленко
Морфологія, 76-80, 2007
5*2007
Взаимосвязь морфологических изменений слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и микробной контаминации кишечника при холелитиазе
МБ Щербинина, ВН Гладун, СИ Фещенко, АС Короленко
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, 2011
42011
Гистологическое исследование слизистой оболочки желудка у больных с политравмой
ЛА Мальцева, ИС Шпонька, АС Короленко, СА Алексюк
Тез. докл. VII Всеросс. Съезда анестезиологов и реаниматологов. Омск, 2002
32002
Особливості морфологічних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки при жовчнокам’яній хворобі
МБ Щербиніна, ВМ Гладун, ГС Короленко
Морфологія, 62-67, 2009
12009
Плоскоклеточная папиллома пищевода на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: клинический случай у 23-летнего мужчины с ожирением
МБ Щербиніна, ВМ Гладун, ГС Короленко
Морфологiя 13 (3), 162-169, 2019
2019
ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ ЇХНІХ ЗНАНЬ
ГС Короленко, ЛА Пісоцька, Я Кочкарова, С Борирох, С Кхуррам
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 193, 2019
2019
Применение L-глутатиона для патогенетической защиты желудка и печени у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
МБ Щербинина, НМ Палиброда, МВ Патратий, ЕВ Закревская, ...
Современная гастроэнтерология, 78-86, 2016
2016
Застосування Lглутатіону для патогенетичного захисту шлунка та печінки у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу
МБ Щербиніна, НМ Паліброда, МВ Патратій, ОВ Закревська, ...
Сучасна гастроентерологія, 78-86, 2016
2016
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
АД Бабенко, Б ЛЗ
Буковинський медичний вісник 19 (3), 75, 2015
2015
Реальність, проблеми, шляхи вдосконалення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи
ІС Шпонька, ГС Короленко, ВО Бондарєва, ПО Гриценко, ...
Медична освіта, 201-203, 2014
2014
Дослідження подвійної транслокації у лімфомах Беркітта з атиповою морфологією
ВО Бондарєва, ІС Шпонька, ГС Короленко, БЮ Корнілов
Патологія, 100-100, 2012
2012
Особенности морфологических изменений слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки при желчнокаменной болезни
МБ Щербиніна, ВМ Гладун, ГС Короленко
Морфологiя 3 (2), 62-67, 2009
2009
Альтерація (патологія клітини, дистрофія, некроз, апоптоз)
ІС Шпонька, ГС Короленко, ОА Легеза
ДДМА, 2002
2002
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАНЕВОГО СИНЕГНОЙ-НОГО ПРОЦЕССА
АА Журило, МЛ Горбунова, АС Короленко
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 1990
1990
СОСТОЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВНОГО АППАРАТА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РОСТЕ ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫХ ОПУХОЛЕЙ
ВИ Архипенко, АС Короленко, ЛИ Беленко
Вопросы Онкологии 13 (1), 66, 1967
1967
Оригінальні дослідження
АА Бабанин, АН Захарова, ТВ Семенова, ЕН Нестеров, ...
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ І СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ
IС Шпонька, ГС Короленко, СВ Козлов, ПО Гриценко, ОО Алексеєнко, ...
МЕДИЧНА ОСВIТА, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20