Пасінович Ірина Ігорівна
Пасінович Ірина Ігорівна
Національний університет Львівська політехніка Інститут економіки і менеджменту
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин
ІІ Пасінович
Львів (Pasinovych, II (2009). State regulation of higher education in the …, 2009
302009
Актуальні проблеми аналізу і управління дебіторською заборгованістю підприємства
ІІ Пасінович, ОМ Шевчук
Економіка. Управління. Інновації, 2013
112013
Досвід реформування вищої освіти в зарубіжних країнах та його використання в Україні
ІІ Пасінович
Вісник Львівського університету. Серія економічна. Редкол.: Відп. ред …, 2008
92008
Фінансові потоки структурних перетворень та необхідність їх державного регулювання
ПІ Ігорівна
Економічний аналіз 22 (1), 41-47, 2015
7*2015
Нові механізми фінансування вищої освіти в ринкових умовах
ІІ Пасінович
Актуальні проблеми ринкової економіки/Вісник Львівського державного …, 2008
52008
Структурна політика як системоутворюючий елемент соціально-економічної політики держави
ІІ Пасінович
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 31-36, 2015
42015
Державне регулювання вищої школи в умовах активізації ринкових процесів
ІІ Пасінович
Зб. наук. праць ІРД НАН України.–Львів: ІРД, 513-521, 2006
42006
Модернізація механізмів державного регулювання економіки України
ІІ Пасінович, ОА Сич
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 398-408, 2018
32018
Проблема правової ідентифікації суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності
ІІ Пасінович, ЛВ Іванець
Регіональна економіка, 178-187, 2016
32016
Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні
ІІ Пасінович
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 82-87, 2016
32016
Кредитування реального сектору економіки регіону: стан, проблеми, перспективи
ІІ Пасінович, ВО Дмитрук
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 42-49, 2019
22019
Необхідність та умови відновлення кредитування для забезпечення економічного зростання в Україні
ІІ Пасінович, МІ Кучма
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
22018
Фінансове забезпечення розвитку економіки: досвід Польщі та України
ОД Вовчак, ГВ Миськів, ІІ Пасінович
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 361-371, 2017
12017
Підходи до структуризації економіки та роль фінансових потоків у структурних змінах
ІІ Пасінович
Європейські перспективи, 19-26, 2016
12016
Соціальна відповідальність як фундамент нової парадигми бізнесу
О Пирог, І Пасінович
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2020
2020
ОЦіНКА ПРОДУКТИВНОСТі ПРАЦі В УКРАїНі ТА ФАКТОРИ її ПіДВИЩЕННЯ В КОНТЕКСТі ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТіЙКОГО іНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ
ІІ Пасінович, ОС Кіндзюр
Бизнес Информ, 2020
2020
Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід країн-членів Європейського Союзу для України
ІІ Пасінович, ОА Сич
Регіональна економіка, 56-64, 2019
2019
Необхідність і напрями модернізації механізму фінансового забезпечення ЖКГ
ІІ Пасінович, ЛВ Іванець
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 51-56, 2017
2017
Consolidation of financial resources for postindustrial cities revitalization
ОА Сич, ІІ Пасінович
2015
Регіональні аспекти активізації підприємництва
ІІ Пасінович, ІФ Ясіновська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20