Підписатись
Оксана Кундельчук, Oksana Kundelchuk
Оксана Кундельчук, Oksana Kundelchuk
Kherson state university, Херсонський державний унверситет
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Transfer of amiprophosmethyl resistance from a Nicotiana plumbaginifolia mutant by somatic hybridisation
AI Yemets, OP Kundel’chuk, AP Smertenko, VG Solodushko, VA Rudas, ...
Theoretical and applied genetics 100, 847-857, 2000
382000
Obtaining and analysis of isopropyl-N-phenyl carbamate resistant lines of Nicotiana species
A Yemets, O Stelmakh, O Kundelchuk, YB Blume
Cell biology international 27 (3), 307-310, 2003
162003
Influence of amiprophosmethyl on the root cell structure in the herbicide-sensitive and-resistant lines of Nicotiana plumbaginifolia
OP Kundelchuk, LV Tarasenko, YB Blume
Russian journal of plant physiology 49, 381-386, 2002
112002
Сравнение действия амипрофосметила на структуру клеток корня у чувствительных и устойчивости к нему линий Nicotiana plumbaginifolia
ОП Кундельчук, ...
Физиология растений 49 (3), 425-430, 2002
102002
Определение уровня экологической безопасности комплекса спирокарбона с янтарной кислотой при помощи фитотестов
ММ Сидорович, ОП Кундельчук, ЕА Воронова
Сборник научных трудов SWorld 43 (3), 46-54, 2013
82013
Asymmetric somatic hybrids of higher plants resistant to trifluralin
YB Blume, OP Kundelchuk, VG Solodushko, VV Sulimenko, AI Yemets
Proc. Int. Symp. on Weed and Crop Resistance to Herbicides, 3-6, 1996
71996
Obtaining gamma-hybrids of higher plants with mutant {beta}-tubulin; Poluchenie gamma-gibridov vysshikh rastenij s mutantnym beta-tubulinom
AI Emets, YB Blyum, AP Smertenko, OP Kundelchuk, VA Rudas, ...
Doklady Akademii Nauk-Rossijskaya Akademiya Nauk 353, 1997
41997
ФІТОТЕСТУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВОГО СИНТЕТИЧНОГО СТИМУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН–КОМПЛЕКСУ СПІРОКАРБОН З БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ
ММ Сидорович, ОП Кундельчук, СЮ Кот
Природничий альманах (біологічні науки), 2017
32017
Фитотеститование цитотоксичности и мутагенности производной спирокарбона-нового синтетического стимулятора роста растений
ММ Сидорович, ОП Кундельчук, ЮВ Польченко, СЮ Кот
Природничий альманах. Сер.: Біологічні науки, 140-153, 2014
32014
Asymmetric Somatic Hybrids with Mutant β-Tubulin Resistant to Amiprophosmethyl
AI Yemets, AP Smertenko, VG Solodushko, OP Kundel’chuk, YB Blume
Plant Molecular Biology and Biotechnology, 220-234, 1997
31997
Somatic hybrids of higher plants with the use of Nicotiana plumbaginifolia mutant resistant to amiprophosmethyl
AI Yemets, OP Kundel’chuk, AP Smertenko, VG Solodushko, YB Blume, ...
Rus. J. Genet 32 (8), 1104-1111, 1996
31996
Активна біоіндикація біотичних чинників довкілля за допомогою Allium test
ММ Сидорович, ОП Кундельчук, МП Баканча
Редакційна колегія, 114, 0
3
Education for Sustainable Development in Training of Future Biology Teachers for Research Activity: An Applied Aspect
M Sidorovich, O Tsurul, R Romaniuk, Y Solona, O Kundelchuk, ...
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională 14 (2), 19-49, 2022
22022
Екологічна паразитологія
ОП Кундельчук, КС Орлова-Гудім, АВ Іосипчук
22021
Lemna minor L.–фітотест для визначення токсичності і полютантності міської питної води з нецентралізованого водопостачання (пунктів продажу)
ММ Сидорович, ОП Кундельчук, ЛО Прокопець, ДО Кузнецова
22016
Ecological safety phytotesting of the new syntetic plant growth–spirocabon derivative/M. Sidorovich, O. Kundelchuk, A. Rechytskyi
S Marina
American Journal of Science and Technologies «Princeton University Press …, 2015
22015
Оцінка впливу техногенного нічного освітлення на живі організми методами фітотестування
ОП Кундельчук, СВ Скок, ЄР Грідасов
Таврійський науковий вісник–2020.–Ч 1, 207-214, 2020
12020
Зміни рістрегулюючих властивостей похідного спірокарбону в залежності від різних характеристик фітотестів
ОЄ Коноваленко, ММ Сидорович, ЄГ Ковальова, CЮ Кот
Природничий альманах (біологічні науки), 2018
12018
Мониторинг воздействия факторов среды на рост и онтогенетическую координацию роста органов проростка пшеницы озимой методом фитотестирования
ММ Сидорович, ОП Кундельчук
Труды Белорусского государственного университета 11 (часть 1), 170-178, 2016
12016
Cytomotorization of drinking water toxicity from the system of non-centralized water supply of the city (points of sale) by the Allium test method in
MM Sidorovich, OP Kundelchuk, EO Gumenyuk
Proceedings of the Belarusian state university, 277-285, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20