Підписатись
Theriologia Ukrainica (Proceedings of the Theriological School)
Theriologia Ukrainica (Proceedings of the Theriological School)
National Museum of Natural History, Ukraine (Ukrainian Theriological Society)
Підтверджена електронна адреса в museumkiev.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Польовий визначник дрібних ссавців України
ІВ Загороднюк
Праці Теріологічної школи 5, 1-60, 2002
752002
Ссавці східних областей України: склад та історичні зміни фауни [Mammals of eastern provinces of Ukraine: composition and historical changes of the fauna]
І Загороднюк
Праці Теріологічної школи (Вип. 7: Теріофауна сходу України) 7, 216-259, 2006
452006
Раритетна теріофауна східної України: її склад і поширення рідкісних видів
І Загороднюк, М Коробченко
Праці Теріологічної школи (Вип. 9: Раритетна теріофауна та її охорона) 9 …, 2008
432008
Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних змінах фауни та угруповань
І Загороднюк
Праці Теріологічної Школи (Вип. 8: Фауна в антропогенному середовищі) 8, 18-47, 2006
422006
Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень
І Загороднюк, Л Годлевська, В Тищенко, Я Петрушенко
Праці Теріологічної школи (Вип. 3) 3, 1-110, 2002
31*2002
Состояние популяций рукокрылых Западного Подолья [State of bat population in the Western Podilja]
Н Полушина
Праці Теріологічної Школи (Вип. 1: Європейська ніч кажанів '98 в Україні) 1 …, 1998
31*1998
Статистический анализ приуроченности видов и структуры сообществ [Statistical analysis of species biotope preference and community pattern]
ВА Наглов, ИВ Загороднюк
Праці Теріологічної школи (Вип. 7: Теріофауна сходу України) 7, 291-300, 2006
30*2006
Контрольний список теріофауни України [Checklist of mammal fauna of Ukraine]
І Загороднюк
Праці Теріологічної школи (Вип. 2: Ссавці України під охороною Бернської …, 1999
29*1999
Особенности питания ушастой совы (Asio otus) в Донецко-Донских и Приазовских степях [Peculiarities of diet of the long-eared owl (Asio otus) in the Donets-and-Don and Azov steppes]
А Кондратенко, В Кузнецов, В Тимошенков
Праці Теріологічної школи (Вип. 7: Теріофауна сходу України) 7, 77-79, 2006
25*2006
Field key to small mammals of Ukraine
I Zagorodniuk
Proceedings of the Theriological School 5, 1-60, 2002
232002
Adventive mammal fauna of Ukraine and a significance of invasions in historical changes of fauna and communities
I Zagorodniuk
Proceedings of the Theriological school 8, 18-47, 2006
222006
Sicista severtzovi та близькі до неϊ форми гризунів в Украϊні: цитогенетичний та біогеографічний аналіз [Sicista severtzovi and its relatives in rodent fauna of Ukraine …
І Загороднюк, О Кондратенко
Праці Теріологічної школи (Вип. 7: Теріофауна сходу України) 7, 67-74, 2006
222006
Ссавці України під охороною Бернської конвенції [Mammals of Ukraine protected by the Bern Convention]
IV Zagorodniuk (ed.)
Праці Теріологічної Школи (Загороднюк, І. В., ред.) 2, 1-224, 1999
22*1999
Склонность к синантропии обыкновенного хомяка (Cricetus cricetus) по наблюдениям в Крыму [Inclination to synanthropy of the common hamster (Cricetus cricetus) based on …
Н Товпинец, И Евстафьев, Е Карасева
Праці Теріологічної Школи (Вип. 8: Фауна в антропогенному середовищі) 8 …, 2006
21*2006
Зимівля кажанів в гіпсових печерах Буковини і Поділля [Hibernation of bats (Chiroptera) in the gypsum caves of Bukovina and Podillia]
Р Варгович
Праці Теріологічної Школи (Вип. 1: Європейська ніч кажанів '98 в Україні) 1 …, 1998
21*1998
Сучасне поширення і стан популяцій ховрахів (Spermophilus) на сході України [Modern distribution and state of populations of susliks (Spermophilus) in the East of Ukraine]
І Загороднюк, О Кондратенко
Праці Теріологічної школи (Вип. 7: Теріофауна сходу України) 7, 211-214, 2006
202006
Мікротеріофауна заповідних ділянок Східноϊ Украϊни за результатами обліків пастками і канавками [Small mammal's fauna of reserved territories of Eastern Ukraine based on …
О Кондратенко, І Загороднюк
Праці Теріологічної школи (Вип. 7: Теріофауна сходу України) 7, 120-135, 2006
19*2006
Итоги тридцатилетнего изучения мелких млекопитающих Крыма. Часть 1. Введение, состав фауны, ареалы [Results of a 30-years-long investigation of small mammals in Crimea. Part 1 …
И Евстафьев
Праці Теріологічної Школи 13, 20-34, 2015
18*2015
Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця
І Загороднюк, О Кондратенко, В Домашлінець, ін. та
Праці Теріологічної школи (Вип. 4) 4, 1-64, 2002
18*2002
Териологические коллекции и вопросы морфологической диагностики белозубок рода Crocidura [Theriological collections and aspects of morphological diagnostics of white-toothed …
Н Товпинец
Праці Теріологічної Школи 11, 77-88, 2012
17*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20