Олег Ткач/Oleg Tkach/OV Tkach
Олег Ткач/Oleg Tkach/OV Tkach
STATE AGRARIAN AND ENGINEERING UNIVERSITY in PODILYA/Подільський державний аграрно-технічний
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математичні моделі та методи ринкової економіки
ВВ Вітлінський, ВВ Витлинский, ОВ Піскунова, ЕВ Пискунова, ОВ Ткач, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
222014
The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Ukraine
V Mazur, I Didur, R Myalkovsky, H Pantsyreva, N Telekalo, O Tkach
Ukrainian Journal of Ecology 10 (1), 2020
212020
Аутплейсмент–сучасний спосіб звільнення персоналу
О Ткач
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. m. nayka. com. ua, 2014
62014
Регіональні просторово-економічні системи: сучасний стан та перспективи розвитку:[монографія]
ОВ Ткач
Львів: ІРД НАН України, 2012
62012
Rekomendatsii z tekhnolohii vyroshchuvannia tsykoriiu koreneplidnoho [Recommendations for the technology of growing chicory root]
OV Tkach, VL Kurylo, VP Derevianskyi
Kamianets-Podilskyi: Aksioma.[in Ukrainian], 2013
52013
Економічна глобалізація як новий рівень розвитку інтернаціоналізації та міжнародної економічної інтеграції
ОВ Ткач
Економічний простір, 64-71, 2010
52010
Пенсійні схеми та перспективи їх застосування недержавними пенсійними фондами в Україні
О Ткач
Ринок цінних паперів України, 59-65, 2008
52008
Взаємозв`язок між масою коренеплодів цикорію кореневого і вмістом у них інуліну
ВО Борисюк, КМ Маковецький, ОВ Ткач
Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків, 152-157, 2000
52000
Методологічний зміст понять інтернаціоналізація, інтеграція й глобалізація в сучасній науці
ОВ Ткач
Економічний аналіз, 65-68, 0
5
comp. 2015
O Tkach
Domestic Workers in the Countries of Central Eastern Europe and Former …, 0
5
Osoblyvosti vyroshchuvannia tsykoriiu korenevoho z kombinovanoiu shyrynoiu mizhriad
VL Kurylo, OV Tkach
Zbirnyk naukovykh prats Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh …, 2012
42012
Цикорій і особливості його вирощування
ОВ Ткач
Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків …, 2012
42012
Сталий розвиток економіки регіону: критерії та передумови
ОВ Ткач
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Aprer/2008_4_2/100. pdf, 2009
42009
Економічні спаді та підйоми як невід’ємні етапи економічних циклічних коливань
ОВ Ткач
Ефективна економіка, 2009
42009
comp. 2015. Domestic Workers in the Countries of Central Eastern Europe and Former Soviet Union: Postsocialist Migrations and Inequalities
O Tkach
Proceedings of the International conference at the Centre for Independent …, 2015
32015
Математичне моделювання економічних процесів протиерозійної меліорації ґрунтів
ОВ Ткач
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
32015
Транспортно-логістичні системи: теоретичні основи формування та напрями розвитку
ОВ Ткач, ІА Волощук
Наука й економіка, 221-226, 2013
32013
Transport and logistics systems: theoretical fundamentals of establishment and directions of development
OV Tkach, IA Voloshchuk
Science and economics 3, 221-226, 2013
32013
Cykorij i osoblyvosti jogo vyroshhuvannja
OV Tkach
Naukovi praci Instytut bioenergetychnyh kul'tur i cukrovyh burjakiv: zb …, 2012
32012
Volunteer Movement in Ukraine in the Situation of External Aggression
O Tkach, A Tkach
Ukrainian Policymaker 4, 52-61, 2019
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20