Наталія Іллівна Ткаченко; Наталья Ильинична Ткаченко; Nataliia Tkachenko
Наталія Іллівна Ткаченко; Наталья Ильинична Ткаченко; Nataliia Tkachenko
НМетАУ, факультет економіки та менеджменту, кафедра політичної економії
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmetau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Міжнародна економіка
ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня
Д.: ДУЕП, 2010
232010
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОНОПОЛИЙ И ТЕНЕВОЙ РЕНТЫ В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
НИ ТКАЧЕНКО, ЕГ САМОЙЛЕНКО
Наукові праці Донецького національного технічного університету, 195-202, 2005
82005
Основные подходы к регулированию недропользования
НИ Ткаченко
Донецький національний технічний університет, 2004
52004
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку металургійної промисловості України
ВМТ Н.І. Ткаченко, О.О. Завгородня, Ю.С. Пройдак
Економіка України, 3-16, 2016
22016
Стратегічні інститути інноваційного розвитку та механізми їх фінансування
ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня, ЄГ Самойленко, НІ Ткаченко
Донецький національний технічний університет, 2006
22006
Інституційні аспекти рентоорієнтованої поведінки в надрокористуванні
НІ Ткаченко
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць …, 2005
22005
Перераспределение прав собственности при рентоориентированном поведении в горнорудной промышленности Украины
НИ Ткаченко
Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения, 364-365, 2004
22004
State regulation of ecological and economic process as a factor of activation of metallurgical production in Ukraine
AL Oleksandra Letucha, Ievgen Samoilenko, Nataliia Tkachenko, Illia Tkachenko
MMI, 58-61, 2016
1*2016
Особенности формирования и распределения рентных доходов природопользователей во время экономического кризиса
НИ Ткаченко, ИД Ткаченко
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму 2 (1 (3)), 318-325, 2010
12010
Аспекти рентоорієнтованої поведінки в гірничозбагачувальній галузі в контексті перерозподілу прав власності: міжнародний досвід та перспективи
ТІД Ковальчук К.Ф., Ткаченко Н.І.
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 127-131, 2019
2019
Теоретичні засади формування системи обліку рентних платежів в національних економіках ринкового типу
ГАО Завгородня О.О., Ткаченко Н.І., Ткаченко І.Д.
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2019
2019
Покращення інвестиційного клімату України як напрям активізації мобільності підприємців та нарощення їх ренти
ССВ Золотарьова О. В., Ткаченко Н. І.
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної …, 2019
2019
Природная рента: международный опыт и украинские реалии изъятия, распределения и перераспределения
ТІД Ткаченко Н.І.
Проблеми економіки та політичної економії, 139-152, 2018
2018
Цілі, напрямки та інструменти соціальної політики України в умовах європейської інтеграції
ТНІ Кордюк Д.В.
Національна економіка України в умовах європейської інтеграції, 314-317, 2017
2017
Національна безпека в умовах зближення з ЄС
ТНІ Вєєвник М. В.
Національна економіка України в умовах європейської інтеграції, 444-446, 2017
2017
Специфікація та розмивання прав власності на надрокористування при формуванні стратегії рентоорієнтованої поведінки
ІД Ткаченко
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету 54 …, 2016
2016
National Innovation System as a Macroinstitute of Implementation of National Development Strategy [Text] / Bilotserkivats V., Tkachenko N., Zavhorodnia O. // National Economic …
ZO Bilotserkivats V., Tkachenko N.
2016
Національна економіка: Навч. посібник / За ред. О.О. Завгородньої. – Дніпро: НметАУ, 2016. – 148 с. (0,3/8,71 др. арк.)
НІТ О.О. Завгородня, В.В. Білоцерківець
2016
National Innovation System as a Macroinstitute of Implementation of National Development Strategy
ZO Bilotserkivats V., Tkachenko N.
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine …, 2016
2016
Оппортунистическое и рентоориентированное поведение в сфере недропользования: общее и особенное
НІ Ткаченко, ІД Ткаченко
Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20