Наталія Іллівна Ткаченко; Наталья Ильинична Ткаченко; Nataliia Tkachenko
Наталія Іллівна Ткаченко; Наталья Ильинична Ткаченко; Nataliia Tkachenko
НМетАУ, факультет економіки та менеджменту, кафедра міжнародної економіки, політичної економії та
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmetau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародна економіка
ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня, ВК Лебедєва
Д.: ДУЕП, 2010
262010
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОНОПОЛИЙ И ТЕНЕВОЙ РЕНТЫ В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
НИ ТКАЧЕНКО, ЕГ САМОЙЛЕНКО
Наукові праці Донецького національного технічного університету, 195-202, 2005
112005
Інституціональна актуалізація складових економічного механізму реалізації рентних відносин
НІ Ткаченко
Наук. праці Донецького національного техн. ун–та: Сер.: економічна.–2006 …, 2006
62006
Основные подходы к регулированию недропользования
НИ Ткаченко
Донецький національний технічний університет, 2004
52004
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку металургійної промисловості України
ВМТ Н.І. Ткаченко, О.О. Завгородня, Ю.С. Пройдак
Економіка України, 3-16, 2016
22016
Стратегічні інститути інноваційного розвитку та механізми їх фінансування
ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня, ЄГ Самойленко, НІ Ткаченко
Донецький національний технічний університет, 2006
22006
Інституційні аспекти рентоорієнтованої поведінки в надрокористуванні
НІ Ткаченко
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць …, 2005
22005
Перераспределение прав собственности при рентоориентированном поведении в горнорудной промышленности Украины
НИ Ткаченко
Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения, 364-365, 2004
22004
State regulation of ecological and economic process as a factor of activation of metallurgical production in Ukraine
AL Oleksandra Letucha, Ievgen Samoilenko, Nataliia Tkachenko, Illia Tkachenko
MMI, 58-61, 2016
1*2016
Особенности формирования и распределения рентных доходов природопользователей во время экономического кризиса
НИ Ткаченко, ИД Ткаченко
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму 2 (1 (3)), 318-325, 2010
12010
Аналіз природного відтворення населення України
ПОО Ткаченко Н.І. Кербікова А.С.
https://doi.org/10.32843/infrastruct37-75., 2019
2019
Тестування та оцінювання комерційних перспектив товарних інновацій : монографія
ЄІ Нагорного
2019
Шляхи пошуку оптимального рентного навантаження на гірничо-збагачувальні підприємства України
ТІД Ткаченко Н. І.
Проблеми економіки та політичної економії, 77-84, 2019
2019
Євроінтеграційний вимір національної економіки України: монографія
РВМ Тарасевич
2019
СУБ’ЄКТНИЙ ПРОСТІР РЕНТОВИЛУЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІД Ткаченко
ОРГАНІЗАТОРИ: МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Інститут модернізації …, 2019
2019
Сучасна міжнародна економіка : підруч.
ТНІ Білоцерківець В. В., Завгородня О. О.
2019
Теоретичні засади формування системи обліку рентних платежів в національних економіках ринкового типу
ГАО Завгородня О.О., Ткаченко Н.І., Ткаченко І.Д.
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2019
2019
Національний ринок праці, інноваційні напрями його регулювання в контексті розвитку організацій та запобігання кризовим явищам в економіці
БМД Білоцерківець В.В., Ткаченко Н.І., Золотарьова О.В., Ткаченко І.Д.
Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень …, 2019
2019
Історично-гносеологічні інтенції сучасної фіскальної політики: кейнсіанський ракурс
ТНІ Білоцерківець В.В., Завгородня О.О.
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2019
2019
Теоретичні підвалини сучасної фіскальної політики скрізь призму неокласики
МОА Білоцерківець В.В., Ткаченко Н.І.
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20