Follow
Кирєєва Ірина
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
842009
Загальні засади припинення прав громадян щодо природних об’єктів
ІВ Кирєєва
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 06 «Земельне право, 2008
132008
Припинення прав громадян України щодо використання природних об’єктів: підстави та порядок:[монографія]
ІВ Кирєєва
Х.: ФІНН, 2009
82009
Етапи розвитку законодавства, що регулює припинення прав громадян щодо природних об’єктів
ІВ Кирєєва
Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб./відп. ред. ВЯ Тацій.—Х.: Нац …, 2008
62008
Фінансове право: підручник
ОМ Бандурка, ОП Гетманець, ЮМ Жорнокуй, ВГ Жорнокуй, ІВ Кирєєва, ...
Харків, 2017.–392 с., 2017
42017
Громадяни як суб'єкти сталого, екологічно збалансованого використання природних ресурсів
ІВ Кирєєва
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
32010
Безпека життєдіяльності та охорона праці: підручник
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, СМ Бортник, ОВ Брусакова, ...
Харків: ХНУВС, 2021.–308 с., 2021
22021
Використання природних ресурсів для розвитку територіальних громад
КІ Валеріївна, КД Вікторівна
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 287-290, 2020
2*2020
Специфіка припинення публічних форм права власності на землю
ІВ Кирєєва
Наше право.-2015.-№ 2.-С. 136-140, 2015
22015
Відшкодування екологічної шкоди під час припинення господарської діяльності
ІВ Кирєєва
Наше право, 125-128, 2014
22014
Фінансовий тероризм як загроза фінансовій безпеці держави
ІВ КИРЄЄВА
Друкується за рішенням оргкомітету відповідно до доручення Харківського …, 2021
12021
Відшкодування екологічної шкоди як умова забезпечення економічної безпеки держави
ІВ Кирєєва
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави …, 2020
12020
Функції медичного страхування в контексті медичної реформи в Україні
ІВ Кирєєва, ДВ Коробцова
Держава та регіони. Серія: Право.–2020.–№ 1 (67), т. 1.–С. 115-120, 2020
12020
Правові передумови реалізації загального використання об’єктів рослинного світу як різновиду загального природокористування
ІВ Кирєєва
Юридичний науковий електронний журнал.-2018.-№ 2.-С. 104-106, 2018
12018
Відносини припинення прав суб’єктів господарювання щодо використання природних об’єктів
ІВ Кирєєва
Європейські перспективи, 110-114, 2014
12014
Примусове припинення прав громадян щодо природних об’єктів як особливий різновид еколого-правової санкції
ІВ Кирєєва
Право і Безпека, 282-285, 2011
12011
Публічні інтереси у сталому екологічно збалансованому природокористуванні
ІВ Кирєєва
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 323-3287, 2011
12011
Захист екологічних прав громадян працівниками поліції в умовах воєнного стану
ІВ Кирєєва
Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в …, 2023
2023
Значення приватної власності на землю для економічної безпеки країни
ІВ Кирєєва
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави …, 2023
2023
Проблеми відповідальності за екологічну шкоду, заподіяну країною-терористом військовою агресією
ІВ Кирєєва
Право і безпека.–2023.–№ 3 (90).–С. 179-189, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20