Підписатись
Марія Плющ
Марія Плющ
професор, завідувач кафедри української мови НПУ імені М.П
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія.
МЯ Плющ
Видавничий Дім" Слово", 2010
2492010
Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення: монографія
МЯ Плющ
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
1532018
Сучасна українська літературна мова
СО Караман, ОВ Караман, МЯ Плющ
Літера ЛТД, 2014
1382014
Методика лінгвістичного аналізу тексту
ІІ Ковалик, ЛІ Мацько, МЯ Плющ
К.: Вища школа 120, 1984
1321984
Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві
НВ Гавриш
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
1282002
Сучасна українська літературна мова
АП Грищенко, ЛІ Мацько, МЯ Плющ, НІ Тоцька, ІМ Уздиган
К.: Вища школа, 141-145, 1997
1221997
Сучасна українська літературна мова
МЯ Плющ
Київ: Вища школа, 430, 2009
682009
Ступені фразеологізації речень
МІ Личук, ВД Шинкарук
Чернівці: Рута 136, 2001
512001
Словотворення та вивчення його в школі
МЯ Плющ
К.: Рад. школа 127, 1985
481985
Словоформа у семантично елементарному та ускладненому реченні: вибрані праці
МЯ Плющ
Національний педагогічний університет ім. МП Драгоманова, 2011
402011
Українська мова: довідник
MIA Pli︠u︡shch, NIA Hrypas
Освіта, 2002
382002
Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ
МЯ Плющ, ОІ Леута, НП Гальона
Вища школа, 1995
381995
Проблема відокремлення і відокремлених компонентів речення (семантико-синтаксичний і комунікативний аспекти): навчальний посібник
МЯ Плющ
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
332010
Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення. Навч. посібник
МЯ Плющ
К.: Київ пед. ін-т, 1978
311978
Сучасна українська літературна мова: підручник
МЯ Плющ, СП Бевзенко, НЯ Грипас
К.: Вища шк, 1994
271994
Категория падежа в семантико-синтаксической структуре предложения
МЯ Плющ
181983
Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення
МЯ Плющ
К.: КДПІ, 1978
161978
Граматика української мови в таблицях: навчальний посібник для студентів, філологічних спеціальностей, вищих навчальних закладів
МЯ Плющ
Вища школа, 2004
142004
Орудний порівняння в українській мові
МЯ Плющ
Українська мова і література в школі, 29-36, 1979
141979
Категорія відмінка в семантико-синтаксичній структурі речення
МЯ Плющ
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
132016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20