Олена Анатоліївна Тарасова
Олена Анатоліївна Тарасова
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Електронне урядування як засіб розвитку демократії
ІВ Грабовець, ОА Тарасова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 110-117, 2016
12016
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ИА БРОДСКОГО
ОА Тарасова
Под общей редакцией, 175, 2018
2018
ПРОТОТИП ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО КОНЦЕПТУ «PAPILLON»/«МЕТЕЛИК» У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ФРАНЦУЗЬКОГО МОДЕРНІЗМУ PROTOTYPE AND PECULIARITIES OF REALIZATION OF THE …
ОА Тарасова
ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ, 131, 2018
2018
Політичні аспекти концепцій нації та націоналізму
ОА Тарасова, ЛС Черноус, ІВ Грабовець
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 56-63, 2018
2018
Коннотативное пространство поэтических текстов ИА Бунина и ИА Бродского
ОА Тарасова
2017
Особливості одиничного кодування інформації
Т Мартинюк, О Тарасова, М Очкуров, П Павлов
Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції" Методи та …, 2017
2017
Гийом Аполлинер и французский модернистский дискурс: опыт одной интерпретации (на материале стихотворения «Mai»/«Май»). Гийом Аполлинер және франциялық модерндік дискурс: бір …
EA Tarasova
Евразийский журнал филологии: Наука и Образование 153 (1), 2016
2016
Архетипна основа дослідження художніх концептів: на матеріалі французької поезії ХІХ століття
ОА Тарасова
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2016
2016
Механізми формування системи образності поетичного тексту: лінгвокогнітивний та синергетичний аспекти (на матерілі французької мови)
ОА Тарасова
Сучасні дослідження з іноземної філології, 208-216, 2015
2015
О ТУПИКАХ И ПЕРЕКРЕСТКАХ ПОСТСОВЕТСКИХ ДЕМОКРАТИЙ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
РИ Амирова, ОА ТАРАСОВА
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА, 2014
2014
До питання про класифікацію глобальних проблем сучасності
ОА Тарасова, РІ Амірова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 88-93, 2014
2014
Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу ІІ половини ХІХ століття
ОА Тарасова
Записки з романо-германської філології, 125-131., 2014
2014
Дзеркальність у дискурсі раннього французького модернізму: когнітивний та синергетичний аспекти
ОА Тарасова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
2014
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕЙЗАЖА ФРАНЦУЗСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ІІ ПОЛОВИНЫ ХІХ ВЕКА
ОА Тарасова
Записки з романо-германської філології, 125-131, 2014
2014
ФОНОСЕМАНТИЧНА ОСНОВА КОМПРЕСІЇ ПОЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (на матеріалі творів французького символізму) На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки, коли в центрі уваги постає …
ОА Тарасова
ВІСНИК, 74, 2011
2011
НРАВСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ СТРАТЕГИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ИА БУНИНА
ОА Тарасова
Издается по благословению Преосвященнейшего Сергия епископа Борисоглебского …, 0
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ДЦП
АВ Шкуропат, ОО Тарасова, ОА Тарасова
ОБРАЗНА ПРИРОДА ЗВУКОВОЇ ІКОНІЧНОСТІ У ПОЕЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ)
О Тарасова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18