Ірина Олійник (Oliynyk Iryna, Oliinyk Iryna, Iryna Oliynyk, Iryna Oliinyk)
Ірина Олійник (Oliynyk Iryna, Oliinyk Iryna, Iryna Oliynyk, Iryna Oliinyk)
к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук, Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Stochastic method forming the optimal “saturated block” in the localization task of solutions the interval system of linear algebraic equations
Mykola Dyvak, Iryna Oliynyk , Volodymyr Manzhula , Ruslan Shevchuk
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics …, 2017
7*2017
Selection the “Saturated” block from interval system of linear algebraic equations for recurrent laryngeal nerve identification
M Dyvak, A Pukas, I Oliynyk, A Melnyk
2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2018
42018
Static interval model of air pollution by motor vehicles and its identification method
M Dyvak, I Oliynyk, Y Maslyiak, A Pukas
2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics …, 2018
42018
Estimation Method for a Set of Solutions to Interval System of Linear Algebraic Equations with Optimized Saturated Block” Selection Procedure
M Dyvak, I Oliynyk
Computational problems of electrical engineering, 17-24, 2017
42017
Особливості комп’ютерної реалізації методу локалізації параметрів інтервальних моделей із виділенням «насиченого блоку»
МП Дивак, АВ Пукас, ІС Олійник
ВНТУ, 2014
42014
Архітектура програмної системи для моделювання статичних систем на основі аналізу інтервальних даних
МП Дивак, ІС Олійник
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія.№ 2: 70-81., 2017
32017
Method of reduction for interval system of linear algebraic equations and its application to modeling a small hydroelectric power station
Mykola Dyvak, Iryna Oliynyk, Petro Stakhiv
Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), 2016 17th …, 2016
3*2016
Метод формування оптимального" насиченого блоку" у задачі локалізації розв’язків інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь
МП Дивак, ІС Олійник
Індуктивне моделювання складних систем, 2016
22016
Reduction of interval equations for interval system of linear algebraic equations
Mykola Dyvak, Kasatkina Natalya, Iryna Oliynyk
Modern Problems of Radio Engineering. Telecommunications and Computer …, 2016
2*2016
Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів
ІС Олійник
Тернопільський національний економічний університет, 2018
12018
Удосконалення алгоритму визначення" насиченого блоку" у задачі параметричної ідентифікації інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь
IC Олійний
Науковий вісник НЛТУ України 26 (5), 2016
12016
Macromodel of dynamics of the electric power generated by small hydroelectric power station based on interval data analysis
Mykola Dyvak, Andriy Pukas, Iryna Oliynyk
Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), 2015 16th …, 2015
1*2015
Особливості вибору оптимального" насиченого блоку" методу локалізації розв'язків ІСЛАР
ІС Олійник
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
12015
Проблематика несумісності ІСЛАР при локалізації параметрів інтервальних моделей із виділенням" насиченого блоку" та метод її виявлення
ІС Олійник
Тернопіль, ТНЕУ, 2014
12014
Особливості застосування методу локалізації параметрів для ідентифікації моделі прогнозування потужності малої гідроелектростанції
ІС Олійник
Тернопіль, ТНЕУ, 2013
12013
Аналіз послідовного алгоритму параметричної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем
І Олійник
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
Identification the Models of Atmospheric Pollution by Nitrogen Dioxide Based on the Artificial Bee Colony Algorithm with Modified Operators for Determining of Profitable Food …
M Dyvak, N Porplytsya, L Dostálek, I Oliinyk, S Nadvynychnyy
Conference on Computer Science and Information Technologies, 419-432, 2020
2020
Identification the Model of Electric Power Generation by Small Hydroelectric Power Station Based on Artificial Bee Colony Algorithm
M Dyvak, I Oliinyk, M Sopiha, V Sopiha, Y Franko
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
2020
Застосування методів багатовимірної оптимізації для задачі підбору дизайну інтер’єрів
ІС Олійник, СМ Бенч
Тернопіль: ЗУНУ, 2020
2020
Design of Saturated Interval Experiments for Modeling of Recurrent Laryngeal Nerve Identification Process
M Dyvak, I Oliinyk, A Pukas
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20