Олег Макаревич
Олег Макаревич
Житомирський державний університет імені Івана Франка, ННІ іноземної філології, кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гейміфікація як невід’ємний чинник підвищення ефективності елементів дистанційного навчання
ОО Макаревич
Молодий вчений, 2015
42015
Сленг як невід’ємна складова підліткового мовлення
ОО Макаревич
Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки …, 2019
2019
Кінодискурс як середовище реалізації реактивних мовленнєвих актів
ОО Макаревич
Матеріали міжвузівської наукової Інтернет-конференції «Текст і дискурс …, 2017
2017
Motivation in teenage reactive communicative behavior
ОО Макаревич
Filologickй vědomosti, 2017
2017
Тактико-стратегічний потенціал реактивних висловлень американських підлітків
OO Makarevich
Jazyk a kultúra 8 (31-32), 80-87, 2017
2017
Подростковый возраст как исследуемый этап функционирования коммуникативных реакций
ОО Макаревич
БарГУ, 2017
2017
Ситуації спілкування американських підлітків як фон комунікативних реакцій (на матеріалі американського кінодискурсу)
ОО Макаревич
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія 25 …, 2016
2016
Реактивні висловлення персонажів-підлітків крізь призму теорії мовленнєвих актів (на матеріалі американського телесеріалу)
ОО Макаревич
Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції …, 2016
2016
Специфіка реактивних висловлень американських підлітків у комунікативній ситуації «invitation»(на матеріалі американського кінодискурсу)
ОО Макаревич
Мовні і концептуальні картини світу 57, 249-254, 2016
2016
Реактивні висловлення американських підлітків у аспекті принципів кооперації та ввічливості (на матеріалі американського кінодискурсу)
ОО Макаревич
Studia philologica, 122-126, 2016
2016
Стратегічна організація реактивних висловлень американських підлітків: соціолінгвістичний та комунікативно-прагматичний аспекти
ОО Макаревич
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 83-87, 2016
2016
Інтеграція елементів дистанційного навчання у процес викладання іноземних мов у ВНЗ
ОО Макаревич
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів …, 2015
2015
Дидактичні можливості інтернет-ресурсів під час навчання іноземних мов
ОО Макаревич
«Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан …, 2015
2015
МООС курси як засіб залучення студентів внз до самостійної роботи
ОО Макаревич
Збірнику матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару …, 2014
2014
Особливості розпаду системи класів сильних і слабких дієслів (на матеріалі пам’яток середньоанглійської мови)
ОО Макаревич
кафедра іноземних мов, 2014
2014
Специфічні риси уніфікації класів слабких дієслів в группах діалектів середньоанглійського періоду
ОО Макаревич
Збірник матеріалів ІI Міжнародної студентської Інтернет-конференції …, 2014
2014
Діалектні особливості уніфікації дієслівних основ середньоанглійського періоду
ОО Макаревич
Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті …, 2014
2014
Гносеологічний аспект сучасної космології: погляд на проблему в рамках релятивістських теорій і антропного принципу
ОО Макаревич
Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18