Ірина Петрівна Хомин
Ірина Петрівна Хомин
старший викладач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств
РФ Бруханський
Тернопіль: ТНЕУ, 452, 2014
182014
Теоретична структура механізму фінансового забезпечення розвитку сільських територій
АГ Бидик
Інноваційна економіка, 156, 2013
182013
Розширене відтворення та особливості його фінансового забезпечення в сільськогосподарських підприємствах
ІП Хомин
Облік і фінанси АПК, 110-115, 2006
102006
Резерви збільшення прибутку в сільськогосподарських підприємствах
ІП Хомин
Економіка АПК: Ж, 91-95, 2006
92006
Ціновий механізм регулювання розвитку аграрного ринку України (теорія і практика)
ІП Хомин
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, 6, 2013
42013
ЦІНОУТВОРЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ТЕОРЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ І ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
І Хомин
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 129-135, 2017
32017
Регулювання розвитку аграрного сектору: фінансовий аспект
ІП Хомин
Фінанси України, 86-95, 2017
32017
Правила оподаткування й фіскальні вилучення: проблема відповідності
ІП Хомин, НІ Синькевич
Видавництво УжНУ" Говерла", 2018
22018
Аграрний сектор України–фінансовий донор вітчизняної та зарубіжних економік
ІП Хомин
Фінанси України, 41-55, 2018
22018
Внутрішньогосподарський контроль за формуванням ресурсів відтворення
ІП Хомин
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
22008
Особливості дослідження міжпартійних взаємодій у трансформаційних суспільствах
І Хомин
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 181-190, 2013
12013
Міжпартійна комунікація в суспільствах, що трансформуються: теоретико-методологічний аналіз
I Khomyn
Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках 3 …, 2012
12012
ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ЯК ЧИННИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПОГЛЯДІВ ПОЛА ХЕЙНЕ
ІП Хомин
12011
ФІНАНСОВА КРИЗА ЯК НАСЛІДОК ДЕФОРМАЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ
І Хомин
1
Ціноутворення: теорія й практика
ІП Хомин
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
ВАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ
ІП Хомин
Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та, 2019
2019
Регулююча функція оподаткування в контексті теорії та практики
ІП Хомин
ХНТУСГ, 2018
2018
Дисбаланс експортно-імпортних операцій як наслідок перекосів ціноутворення
ІП Хомин, ЛІ Марущак
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У КОНТЕКСТІ ДИХОТОМІЇ Т. ВЕБЛЕНА
І Хомин
Журнал європейської економіки 9 (4), 397-405, 2017
2017
ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
ІП Хомин
Світ фінансів, 161-165, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20