Підписатись
Панченко Алла Гнатівна
Панченко Алла Гнатівна
Київський університет іменя Бориса Грінченка, кафедра управління
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Секрети педагогічної майстерності
СВ Вердіна, АГ Панченко
Уроки для вчителя. Х.: Вид. група «Основа, 2008
322008
Модернізація освітнього процесу у ДНЗ в умовах інформатизації освіти
А Панченко
Вихователь-методист дошкільного закладу, 11-15, 2012
202012
Дослідження мотиваційних джерел педагогічних працівників як чинника успіху загальноосвітнього навчального закладу
СІ Редько, АГ Панченко
Педагогічний процес: теорія і практика, 29-34, 2015
122015
Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти
V Gladkova, A Panchenko, G Panchenko
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2017
62017
Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання
О Іваницька, А Панченко, Г Панченко
Педагогічний процес: теорія і практика, 40-44, 2017
62017
Формування рівня конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект
АГ Панченко, СІ Редько
Педагогічний процес: теорія і практика, 52-58, 2015
62015
Індивідуалізація навчання–джерело підвищення ефективності навчального процесу
АГ Панченко
Англійська мова та література: Видавнича группа “Основа, 104-105, 2005
62005
Використання служб Google для організації практики студентів
ТІ Носенко, АГ Панченко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 67-69, 2013
5*2013
Державний контроль в системі управління загальноосвітніми навчальними закладами
АГ Панченко
автореф. дис.… канд. держ. упр.: спец. 25.00. 04 «місцеве самоврядування …, 2010
52010
Педагогічна рада: нестандартні форми
СВ Вердіна, АГ Панченко
Х.: Видавнича група «Основа, 2007
52007
Управління закладом середньої освіти з інклюзивним навчанням в умовах нової української школи
АГ Панченко, НІ Кравчук
Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 297-310, 2019
42019
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПЛАНУВАННЯ
АГ Панченко
http://irbis-nbuv. gov. ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe? C21COM= 2 …, 2014
42014
Актуалітети регіональної політики в Україні
ОВ Акіліна, АГ Панченко
«Державне управління: удосконалення та розвиток», 2021
3*2021
Контроль у системі регіонального (районного) та внутрішньошкільного управління загальноосвітніми навчальними закладами
АГ Панченко
Держава та регіони, 133-138, 2009
32009
Оцінювання педагогічної діяльності вчителя в ЗНЗ: історія, реалії та перспективи
АГ Панченко
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 212-217, 2012
22012
Implementation of peacebuilding education in educational institutions of Ukraine
ОВ Акіліна, АГ Панченко, А Горожанкіна
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 7-17, 2023
12023
Експертне оцінювання методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі
АГ Панченко
Освітологічний дискурс–2011.-№ 1 (3)., 2011
12011
ЗАСТОСУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ КОМАНД У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Д ПОРЄЧНА, АГ ПАНЧЕНКО
Рекомендовано до друку Вченою радою Навчально-наукового інституту …, 2023
2023
Олена Акіліна
А Панченко
2023
Audit as a technology for assessing the quality of education in a general secondary education institution in the context of change
ЛМ Ільїч, ОВ Акіліна, АГ Панченко
Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток», 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20