Антонина Ивановна Мартиенко,  Мартієнко А.І.,  Martienko A. I.
Антонина Ивановна Мартиенко, Мартієнко А.І., Martienko A. I.
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЫНКА И ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ
Verified email at odessa.ukrtel.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретические основы развития отношений собственности на природные ресурсы
АИ Мартиенко
Одесса: ІПРЕЕД НАН України, 2011
172011
Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні
БВ Буркинський, АІ Мартієнко, НІ Хумарова
Економіка України, 72-83, 2016
152016
Отношения реализации форм и прав собственности в природопользовании
ХСК Мартиенко А.И.
122008
Improvement of the administration system in the field of natural resources use
A Martienko, N Khumarova
Economics. Ecology. Socium 1 (1), 71-81, 2017
92017
Інституціональні основи формування концепції власності на об’єкти природно-ресурсного потенціалу
СК Харічков, АІ Мартієнко
Економічна теорія, 65-73, 2006
92006
Сутність гостинності як економічної категорії
АІ Мартієнко, ОВ Дишкантюк
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 30, 2017
62017
Институциональные преобразования собственности на объекты природно-ресурсного потенциала как основа трансформационных процессов в экономике природопользования
АИ Мартиенко
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2005
62005
Теоретико-методологические основы формирования института собственности на объекты природно-ресурсного потенциала
АИ Мартиенко, АІ Мартиенко
ДонНТУ, 2003
62003
Институциональные основы формирования концепции собственности на объекты природного-ресурсного потенциала
СК Харичков, АИ Мартиенко
Экономическая теория 3 (2), 65-74, 2006
52006
Відносини власності в природокористуванні як основа сталого розвитку економіки України
АІ Мартієнко
Економічні інновації, 2013
42013
Теоретичні аспекти формування адміністративних послуг та процедур в сфері природокористування
АІ Мартієнко
Економічні інновації, 281-292, 2015
32015
Трансакционные издержки реализации форм прав собственности на объекты природного капитала
АИ Мартиенко
Донецький національний технічний університет, 2009
32009
Екологічна конфліктність у сфері поводження з відходами: питання управління та оподаткування
ММ Петрушенко
Вестник экономической науки Украины, 2019
22019
Методологічні засади впровадження різноманітних форм власності на природні рекреаційні ресурси
ХНІ Мартієнко А.І.
Економічні інновації, 170-178, 2017
22017
Інституціональні засади вдосконалення відносин власності на рекреаційно-туристичні ресурси в Україні
БВ Буркинський, АІ Мартієнко, НІ Хумарова
Економіка України, 61-73, 2017
22017
Інститут адміністративних послуг в забезпеченні економіко-екологічної безпеки природокористування
АІ Мартієнко
Економічні інновації, 222-231, 2014
22014
Методологічні підходи щодо вдосконалення адміністративних послуг у природокористуванні
А Мартієнко, О Хумаров
Економіст, 22-26, 2013
22013
Трансакційні витрати в реалізації відносин власності на природні ресурси
АІ Мартієнко
Вісник соціально-економічних досліджень, 354-360, 2011
22011
Экономическая сущность разнообразных форм собственности на природные ресурсы в природопользовании
АИ Мартиенко
Економічні інновації, 2011
22011
Роль государства в формировании экономико-экологических ограничений реализации собственности на природные ресурсы
АИ Мартиенко
Економічні інновації, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20