Антонина Ивановна Мартиенко,  Мартієнко А.І.,  Martienko A. I.
Антонина Ивановна Мартиенко, Мартієнко А.І., Martienko A. I.
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЫНКА И ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ
Подтвержден адрес электронной почты в домене odessa.ukrtel.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретические основы развития отношений собственности на природные ресурсы
АИ Мартиенко
Одесса: ІПРЕЕД НАН України, 2011
152011
Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні
БВ Буркинський, АІ Мартієнко, НІ Хумарова
Економіка України, 72-83, 2016
142016
Отношения реализации форм и прав собственности в природопользовании
ХСК Мартиенко А.И.
122008
Інституціональні основи формування концепції власності на об’єкти природно-ресурсного потенціалу
СК Харічков, АІ Мартієнко
Економічна теорія, 65-73, 2006
92006
Improvement of the administration system in the field of natural resources use
A Martienko, N Khumarova
Economics. Ecology. Socium 1 (1), 71-81, 2017
82017
Сутність гостинності як економічної категорії
АІ Мартієнко, ОВ Дишкантюк
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 30, 2017
62017
Институциональные преобразования собственности на объекты природно-ресурсного потенциала как основа трансформационных процессов в экономике природопользования
АИ Мартиенко
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2005
62005
Теоретико-методологические основы формирования института собственности на объекты природно-ресурсного потенциала
АИ Мартиенко, АІ Мартиенко
ДонНТУ, 2003
62003
Институциональные основы формирования концепции собственности на объекты природного-ресурсного потенциала
СК Харичков, АИ Мартиенко
Экономическая теория 3 (2), 65-74, 2006
52006
Відносини власності в природокористуванні як основа сталого розвитку економіки України
АІ Мартієнко
Економічні інновації, 2013
42013
Теоретичні аспекти формування адміністративних послуг та процедур в сфері природокористування
АІ Мартієнко
Економічні інновації, 281-292, 2015
32015
Трансакционные издержки реализации форм прав собственности на объекты природного капитала
АИ Мартиенко
Донецький національний технічний університет, 2009
32009
Методологічні засади впровадження різноманітних форм власності на природні рекреаційні ресурси
ХНІ Мартієнко А.І.
Економічні інновації, 170-178, 2017
22017
Інституціональні засади вдосконалення відносин власності на рекреаційно-туристичні ресурси в Україні
БВ Буркинський, АІ Мартієнко, НІ Хумарова
Економіка України, 61-73, 2017
22017
Інститут адміністративних послуг в забезпеченні економіко-екологічної безпеки природокористування
АІ Мартієнко
Економічні інновації, 222-231, 2014
22014
Методологічні підходи щодо вдосконалення адміністративних послуг у природокористуванні
А Мартієнко, О Хумаров
Економіст, 22-26, 2013
22013
Трансакційні витрати в реалізації відносин власності на природні ресурси
АІ Мартієнко
Вісник соціально-економічних досліджень, 354-360, 2011
22011
Экономическая сущность разнообразных форм собственности на природные ресурсы в природопользовании
АИ Мартиенко
Економічні інновації, 2011
22011
Роль государства в формировании экономико-экологических ограничений реализации собственности на природные ресурсы
АИ Мартиенко
Економічні інновації, 2011
22011
Проблемы собственности в институциональной теории природопользования
АИ Мартиенко
Донецький національний технічний університет, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20