Подписаться
Антонина Ивановна Мартиенко,  Мартієнко А.І.,  Martienko A. I.
Антонина Ивановна Мартиенко, Мартієнко А.І., Martienko A. I.
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЫНКА И ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ
Подтвержден адрес электронной почты в домене odessa.ukrtel.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні
БВ Буркинський, АІ Мартієнко, НІ Хумарова
Економіка України, 72-83, 2016
212016
Теоретические основы развития отношений собственности на природные ресурсы
АИ Мартиенко
Одесса: ІПРЕЕД НАН України, 2011
192011
Отношения реализации форм и прав собственности в природопользовании
ХСК Мартиенко А.И.
122008
Improvement of the administration system in the field of natural resources use
A Martienko, N Khumarova
Economics. Ecology. Socium 1 (1), 71-81, 2017
112017
Сутність гостинності як економічної категорії
АІ Мартієнко, ОВ Дишкантюк
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 30, 2017
112017
Інституціональні основи формування концепції власності на об’єкти природно-ресурсного потенціалу
СК Харічков, АІ Мартієнко
Економічна теорія, 65-73, 2006
92006
Відносини власності в природокористуванні як основа сталого розвитку економіки України
АІ Мартієнко
Економічні інновації, 2013
72013
Институциональные преобразования собственности на объекты природно-ресурсного потенциала как основа трансформационных процессов в экономике природопользования
АИ Мартиенко
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2005
62005
Институциональные основы формирования концепции собственности на объекты природного-ресурсного потенциала
СК Харичков, АИ Мартиенко
Экономическая теория 3 (2), 65-74, 2006
52006
Теоретико-методологические основы формирования института собственности на объекты природно-ресурсного потенциала
АИ Мартиенко, АІ Мартиенко
ДонНТУ, 2003
52003
Інституціональні засади вдосконалення відносин власності на рекреаційно-туристичні ресурси в Україні
БВ Буркинський, АІ Мартієнко, НІ Хумарова
Економіка України, 61-73, 2017
42017
Дематеріалізація у сфері природокористування на основі удосконалення системи адміністрування
НІ Хумарова, АІ Мартієнко
Економіка: реалії часу, 22, 2015
42015
Теоретичні аспекти формування адміністративних послуг та процедур в сфері природокористування
АІ Мартієнко
Економічні інновації, 281-292, 2015
42015
Трансакционные издержки реализации форм прав собственности на объекты природного капитала
АИ Мартиенко
Донецький національний технічний університет, 2009
42009
Property management dominants for recreational natural resources
B Burkynskyi, A Martienko, N Khumarova, A Prokopiuk
Economics. Ecology. Socium 2 (4), 77-90, 2018
32018
Екологічна конфліктність у сфері поводження з відходами: питання управління та оподаткування
ММ Петрушенко
Вестник экономической науки Украины, 101-105, 2019
22019
Інститут адміністративних послуг в забезпеченні економіко-екологічної безпеки природокористування
АІ Мартієнко
Економічні інновації, 222-231, 2014
22014
Методологічні підходи щодо вдосконалення адміністративних послуг у природокористуванні
А Мартієнко, О Хумаров
Економіст, 22-26, 2013
22013
Отношения присвоения природного капитала как основа накопления в природопользовании
АИ Мартиенко
Економічні інновації, 2012
22012
Трансакційні витрати в реалізації відносин власності на природні ресурси
АІ Мартієнко
Вісник соціально-економічних досліджень, 354-360, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20