Рита Володимирівна Лопатич
Рита Володимирівна Лопатич
Криворізький державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Актуальні питання філології і методики викладання німецької мови
ВА Гаманюк, КС Дудорова, НО Захарова, ТА Ільїна, ВА Карпюк, ...
КДПУ, 2018
2018
Етапи формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови
РВ Лопатич
Педагогіка вищої та середньої школи 45, 65-68, 2015
2015
Система вправ для розвитку логічної культури на заняттях іноземної мови
РВ Лопатич
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
2015
Формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки
ЛР Володимирівна
Республіканський Вищій Навчальний Заклад «Кримський інженерно-педагогіний …, 2014
2014
Реализация модели формирования логической культуры будущих учителей иностранного языка
РВ Лопатич
European science review, 2014
2014
Підходи до формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови
РВ Лопатич
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
2013
Педагогічні умови формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови
РВ Лопатич
Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту …, 2013
2013
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ языков
РВ Лопатич
Информационные технологии и средства обучения 16 (2), 4-4, 2010
2010
INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON FORMING OF LOGICAL CULTURE OF THE FUTURE FOREIGN LANGUAGES TEACHERS
RV Lopatych
Information Technologies and Learning Tools 16 (2), 2010
2010
ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СТРАТЕГІЇ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
RV Lopatych
Інформаційні технології і засоби навчання 12 (4), 2009
2009
Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: зб. наук. праць
ГМ Віняр, ОО Вовченко, ОІ Гамалі, ЕВ Фадеева, ЮН Кузина, ...
Криворізький державний педагогічний університет, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11