Follow
Пилип Приставка, Pylyp Prystavka
Title
Cited by
Cited by
Year
Статистична обробка даних
ВП Бабак, АЯ Білецький, ОП Приставка, ПО Приставка
К.: МІВВЦ 388, 2001
902001
Поліномаільні сплайни при обробці даних
ПО Приставка
Монографія: Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 236 с., 2004
68*2004
Обчислювальні аспекти застосування поліноміальних сплайнів при побудові фільтрів
ПО Приставка
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб.наукових …, 2006
232006
Поліноміальні сплайни в задачах бінарного поповнення
ПО Приставка
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій.–Д.: Вид-во …, 2003
142003
Побудова контрастних фільтрів за використанням поліноміальних сплайнів
ПО Приставка
Дніпропетровський національний університет, 2007
122007
Експериментальний зразок автоматизованої системи пошуку підозрілих об’єктів на відео з безпілотного по-вітряного судна
П Приставка, ВІ Сорокопуд, АВ Чирков
Системи озброєння і військова техніка 50 (2), с.26-32, 2017
102017
Лінійні комбінації В-сплайнів, близькі до інтерполяційних у середньому, в задачах моделювання аналогових сигналів
ПО Приставка
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій 15, С.4-17, 2011
102011
Дослідження В-сплайну п’ятого порядку та їх лінійної комбінації
ПО Приставка, ОГ Чолишкіна
Математичне моделювання, С.14-17, 2007
92007
Automated object recognition system based on convolutional autoencoder
P Prystavka, O Cholyshkina, S Dolgikh, D Karpenko
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
82020
Поповнення послідовностей відліків функцій двох змінних на основі поліноміальних сплайнів
ПО Приставка
Вісн. НАУ, 36-39, 2007
82007
Ста тистичний аналіз в АСОД. Часові ряди: редагування, прогнозування: Навчальний посібник
ОП Приставка, ПО Приставка, СО Смирнов
Д.: РВВ ДНУ, 2001
82001
Небінарне поповнення послідовностей відліків гладких функцій двох змінних лінійними операторами
ПО Приставка
Proceedings of the National Aviation University 39 (2), 173-177, 2009
72009
Стохастические сигналы и спектры
ВП Бабак, АЯ Белецкий, АФ Приставка, ФА Приставка
К.: КИТ, 2004
72004
Математичне забезпечення розпізнавання та супроводу рухомого об’єкта в режимі реального часу для відео
ПО Приставка, А Рогатюк
НАУ, 2013
62013
Automated object recognition system based on aerial photography
P Prystavka, O Cholyshkina, S Dolgikh, D Karpenko
10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies …, 2020
52020
Suspicious Object Search in Airborne Camera Video Stream
A Chyrkov, P Prystavka
Advances in Intelligent Systems and Computing 754, 340-348, 2018
52018
Аналітичні вирази верифікації лінгвістичних змінних для систем оцінювання ризиків інформаційної безпеки
АГ Корченко, СВ Казмирчук, ФА Приставка, ББ Ахметов
Безпека інформації 23 (1), 50-55, 2017
5*2017
Automatic definition the field of view of camera of unmanned aerial vehicle
P Buryi, P Pristavka, V Seshko
Наукоємні технології, С.151-155, 2016
5*2016
The mathematical foundations of foreign object recognition in the video from unmanned aircraft
P Prystavka, A Rogatyuk
Proсeedings of the National Aviation University, 133-139, 2015
52015
Polynomial splines in data processing
PO Prystavka
Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk Publishing House, 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20