Follow
Відділ технологій відкритого навчального середовища / Department of technologies
Відділ технологій відкритого навчального середовища / Department of technologies
Інститут цифровізації освіти НАПН України
Verified email at iitlt.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделі організаційних систем відкритої освіти
ВЮ Биков
Видавництво ТОВ ВПФ МЕГА," Атіка", ISBN 978-966-326-418-9, 2008
19212008
Сучасні завдання інформатизації освіти
ВЮ Биков
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (15), 2010
3572010
Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення
ВЮ Биков, ВВ Лапінський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-6, 2012
3002012
Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем Збірник наукових праць :
ВЮ Биков, ЮО Жук
Збірник наукових праць :Проблеми та перспективи формування національної…, 2003
2792003
Tеоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання
ВЮ Биков
Збірник наукових праць до 10–річчя АПН України/Академія педагогічних наук…, 2002
2332002
Хмарні технології, ІКТ-аутсорсинг і нові функції ІКТ підрозділів освітніх і наукових установ
ВЮ Биков
Інформаційні технології в освіті 10, 8-23, 2011
2192011
Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти
ВЮ Биков
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
2192010
Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ
VY Bykov
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 008-023, 2011
2072011
Технологія створення дистанційного курсу
ВЮ Биков, ЮМ Богачков, ВМ Кухаренко, НГ Сиротенко, ОВ Рибалко
Міленіум, 2008
1942008
Технологія розробки дистанційного курсу
ВЮ Биков, ВМ Кухаренко, НГ Сиротенко, ОВ Рибалко, ЮМ Богачков
За ред. Бикова ВЮ та Кухаренка ВМ Київ. Міленіум, 2008
1732008
КАТЕГОРІЇ “ПРОСТІР” І “СЕРЕДОВИЩЕ”: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЬНОГО ПОДАННЯ ТА ОСВІТНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ВГ Кремень, ВЮ Биков
Теорія і практика управління соціальними системами, 3-16, 2013
1702013
МОБІЛЬНИЙ ПРОСТІР І МОБІЛЬНО ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧА: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЬНОГО ПОДАННЯ ТА ОСВІТНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ВЮ Биков
Інформаційні технології в освіті, 2013
166*2013
Моделi органiзацiйних систем вiдкритої освiти: монографiя
ВЮ Биков
1492009
Технології хмарних обчислень–провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти України
ВЮ Биков
Комп’ютер у школі та сім’ї., 3-11, 2011
1292011
Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти
ВЮ Биков
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в…, 2012
1252012
Навчальне середовище сучасних педагогічних систем
ВЮ Биков
Професійна освіта: педагогіка і психологія/ВЮ Биков, 59-80, 2004
1032004
Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспект
ОП Пінчук
Нові технології навчання, 55-58, 2007
1002007
Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти
ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і…, 2017
982017
Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів
V Bykov
Теорія і практика управління соціальними системами, 2013
972013
Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп’ютерно-технологічної платформи освіти і науки України
ВЮ Биков
Національний авіаційний університет, 2019
872019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20