Анатолій Юхимович Олійник / Anatoliy Oliynyk
Анатолій Юхимович Олійник / Anatoliy Oliynyk
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб.
АМ Колодій, АЮ Олійник
К.: Юрінком інтер, 217-242, 2003
3302003
Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: підручник
АМ Колодій, АЮ Олійник
К.: Правова єдність, 172, 2008
1962008
Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія
АЮ Олійник
К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 153, 2008
1672008
Теорія держави і права: навч. посіб.
АЮ Олійник, СД Гусарєв
К.: Юрінком Інтер 176, 2001
1232001
Державне будівництво і місцеве самоврядування: навч. посіб.
АМ Колодій, АЮ Олійник
К.: Юрінком Інтер, 253, 2001
722001
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник
АМ Колодій, АЮ Олійник
К.: Юрінком Інтер 504, 2007
702007
Механізм, форми, методи та особливості забезпечення органами внутрішніх справ реалізації прав людини і громадянина: лекція
АЮ Олійник
К.: НАВСУ, 815, 1997
261997
Конституційні політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: монографія
ВВ Букач, АЮ Олійник
Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006
212006
Правознавство
АМ Колодій, АЮ Олійник
Правова єдність.–ВАВ.–2009.–792 с, 2009
152009
Теорія держави і права: навч. посіб.
СД Гусарєв
К.: Правова єдність, 2008
152008
Конституційні свободи людини і громадянина та їх забезпечення в Україні: монографія
АЮ Олійник
Київ: КНУТД, 2018
142018
Поняття та структура механізму забезпечення конституційної свободи особи на міжнародному та регіональному рівнях
А Олійник
Право України, 37-41, 2004
132004
Тематичний словник термінів та визначень з курсу теорії держави та права
СД Гусарєв, АЮ Олійник, ОЛ Слюсаренко
Гусарєв СД, Олійник АЮ, Слюсаренко ОЛ–К, 1995
111995
Поняття і класифікація конституційних свобод людини та громадянина в Україні
АЮ Олійник
Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ, 52-60, 2009
92009
Теорія права і держави
СД Гусарєв, АЮ Олійник, ОЛ Слюсаренко
Навч. посібник, 2008
92008
Законотворчий процес–його основні риси і особливості
А Олійник
Право України, 81-83, 1998
91998
Громадянське суспільство і шляхи його формування
ВВ Копєйчиков, АЮ Олійник
Реферативний огляд діючого законодавства і практики його застосування, 5-24, 1996
91996
Запобігання зловживанню цивільними процесуальними правами: питання теорії та практики
А Олійник
Юридична Україна, 83-91, 2013
82013
Основи держави і права: Навч. посібн
СД Гусарєв, АМ Колодій, ЛВ Кравченко, АЮ Олійник, ІІ Павлюк, ...
К.: Юрінформ, 1995
81995
Курс лекцій з конституційного права України
АЮ Олійник, МІ Кагадій
Ліра ЛТД, 2016
72016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20