Follow
Наталія Миропольська
Наталія Миропольська
Інститут проблем виховання НАПН України/ The Institute of Problems on Education of the National
Verified email at ipv.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика
НЄ Миропольська
К.: Парламентське видавництво 204, 2002
2032002
Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова
НЄ Миропольська
Дис.… д-ра пед. наук 13 (01), 2003
822003
Виховання естетичної культури школярів: навч. посіб
ІА Зязюн, НЕ Миропольська, ЛО Хлєбникова
К.: ІЗМН 156, 1998
671998
Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виховання: Навчальний посібник
Н Миропольська, С Ничкало, В Рагозіна, Л Хлєбнікова, В Шахрай
Тернопіль: навчальна книга–Богдан, 2006
632006
Формувати почуття прекрасного
НЄ Миропольська
К.: Знання, 1987
281987
Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі інтегративної мистецької освіти: посібник для вчителя
Л Масол, Н Миропольська, В Рагозіна
К.: Педагогічна думка, 2010
262010
Художня культура особистості
Н Миропольська
Мистецтво та освіта, 40, 2000
262000
Виміри сформованості художньої культури школярів
Н Миропольська
Мистецтво та освіта, 20-23, 2001
232001
Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект
ОО Власенко
Таврійський вісник освіти, 73-78, 2014
222014
Художня культура світу: Європейський культурний регіон
НЄ Миропольська, ЕВ Бєлкіна, ЛМ Масол, ОІ Оніщенко
К.: Вища школа 191, 13, 2001
212001
Формування естетичного смаку засобами телебачення і радіо
Л Масол
Шкільний світ, 34-41, 2003
192003
Полікультурне виховання
НЄ Миропольська, АК Солодка
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, 691, 2008
132008
Художня культура
КЮ Бацак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
122015
Критерії музично-естетичного розвитку дітей
ОП Рудницька, НЕ Миропольська, НЕ Миропольська
Початкова школа 3, 38-43, 1985
121985
Формування у школярів естетичного ставлення до дійсності у позаурочній музично-творчій діяльності
АВ Лебедєва, АВ Лебедева
Вінниця, 2011
112011
Естетичне виховання старшокласників: індивідуальний підхід
НЄ Миропольська
Педагогіка і психологія, 18-24, 2005
112005
Формування базових компетентностей учнів старшої школи в системі загальної інтегративної мистецької освіти (на матеріалі «Зарубіжної художньої культури»/Мистецька освіта в …
НЄ Миропольська
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 238-257, 2010
102010
Стан сформованості художньої культури учнів
НЄ Миропольська
Педагогіка і психологія, 49-57, 2001
102001
Мистецтво–чинник виховання людини культури (Частина перша)
Н Миропольська
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 121-143, 2015
92015
Творча діяльність учнів у мистецькій сфері як складова процесу естетичного виховання/НЄ Миропольська
НЄ Миропольська
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2006
82006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20