Наталія Миропольська
Наталія Миропольська
Інститут проблем виховання НАПН України/ The Institute of Problems on Education of the National
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipv.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика
НЄ Миропольська
К.: Парламентське видавництво 204, 2002
1542002
Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова
НЄ Миропольська
Дис.… д-ра пед. наук 13 (01), 2003
622003
Виховання естетичної культури школярів: навч. посіб
ІА Зязюн
К.: ІЗМН, 1998
431998
Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виховання: Навчальний посібник
Н Миропольська, С Ничкало
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2006
402006
Виміри сформованості художньої культури школярів
Н Миропольська
Мистецтво та освіта, 20-23, 2001
172001
Формування естетичного смаку засобами телебачення і радіо
Л Масол
Шкільний світ, 34-41, 2003
162003
Художня культура особистості
Н Миропольська
Мистецтво та освіта, 40, 2000
162000
Формувати почуття прекрасного
НЄ Миропольська
К.: Т-во Знання УРСР, 1987
161987
Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі мистецької освіти/[Л. Масол, Н. Митропольська, В Рагозіна та ін.] за наук. ред. Л. Масол
Л Масол, Н Миропольська
К.: Педагогічна думка, 2010
142010
Формування у школярів естетичного ставлення до дійсності у різних видах музично-творчої діяльності
АВ Лебедєва, АВ Лебедева
Донецький національний технічний університет, 2010
132010
Художня культура світу: Європейський культурний регіон
НЄ Миропольська, ЕВ Бєлкіна, ЛМ Масол, ОІ Оніщенко
К.: Вища школа, 2001
132001
Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект
ОО Власенко
Таврійський вісник освіти, 73-78, 2014
112014
Художня культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного напряму 10–11 класи (профільний рівень)
Л Масол, Н Миропольська
Мистецтво та освіта, 2-11, 2010
112010
Художня культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного напряму 10–11 класи (профільний рівень)
Л Масол, Н Миропольська
Мистецтво та освіта, 2-11, 2010
112010
Полікультурне виховання
НЄ Миропольська
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, 691, 2008
82008
Естетичне виховання старшокласників: індивідуальний підхід
НЄ Миропольська
Педагогіка і психологія, 18-24, 2005
82005
Критерії музично-естетичного розвитку дітей
НЄ Миропольська, ОП Рудницька
Початкова школа, 38-43, 1985
81985
Мистецтво–чинник виховання людини культури (Частина перша)
Н Миропольська
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 121-143, 2015
72015
Театральне мистецтво в школі
НЄ Миропольська
Мистецтво та освіта, 25-27, 2002
72002
Формування базових компетентностей учнів старшої школи в системі загальної інтегративної мистецької освіти/НЄ Миропольська
НЄ Миропольська
Мистецька освіта в Україні: колективна монографія/ОП Рудницька [та ін.], 2010
62010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20