Наталія Миропольська
Наталія Миропольська
Інститут проблем виховання НАПН України/ The Institute of Problems on Education of the National
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipv.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика
НЄ Миропольська
К.: Парламентське видавництво 204, 2002
1322002
Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова
НЄ Миропольська
Дис.… д-ра пед. наук 13 (01), 2003
512003
Виховання естетичної культури школярів: навч. посіб
ІА Зязюн
К.: ІЗМН, 1998
331998
Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виховання: навчальний посібник/Наталія Миропольська, Світлана Ничкало, Вікторія Рагозіна, Люмила Хлєбнікова, Валентина Шахрай
Н Миропольська
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2006
252006
Виміри сформованості художньої культури школярів
Н Миропольська
Мистецтво та освіта, 20-23, 2001
162001
Формування естетичного смаку засобами телебачення і радіо
Л Масол
Шкільний світ, 34-41, 2003
152003
Художня культура особистості
Н Миропольська
Мистецтво та освіта, 40, 2000
132000
Художня культура
Л Масол, Н Миропольська
К.: Генеза, 2009
122009
Художня культура
Л Масол, Н Миропольська
К.: Генеза, 2009
122009
Формувати почуття прекрасного
НЄ Миропольська
НЄ Миропольська–К.: Т-во «Знання» УРСР, 1987
121987
Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі мистецької освіти/[Л. Масол, Н. Митропольська, В Рагозіна та ін.] за наук. ред. Л. Масол
Л Масол, Н Миропольська
К.: Педагогічна думка, 2010
112010
Формування у школярів естетичного ставлення до дійсності у позаурочній музично-творчій діяльності
АВ Лебедєва, АВ Лебедева
Вінниця, 2011
102011
Художня культура світу: Європейський культурний регіон
НЄ Миропольська, ЕВ Бєлкіна, ЛМ Масол, ОІ Оніщенко
К.: Вища школа, 2001
92001
Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект
ОО Власенко
Таврійський вісник освіти, 73-78, 2014
82014
Полікультурне виховання
НЄ Миропольська
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, 691, 2008
82008
Естетичне виховання старшокласників: індивідуальний підхід
НЄ Миропольська
Педагогіка і психологія, 18-24, 2005
82005
Формування базових компетентностей учнів старшої школи в системі загальної інтегративної мистецької освіти (на матеріалі «Зарубіжної художньої культури», компонент–музичне …
НЄ Миропольська
Мистецька освіта в Україні: теорія і практика/ОП Рудницька [та ін.], 238-257, 2010
62010
Театральне мистецтво в школі
НЄ Миропольська
Мистецтво та освіта, 25-27, 2002
62002
Естетична логосфера школи
Н Миропольська
Мистецтво та освіта, 7-11, 1996
61996
Мистецтво–чинник виховання людини культури (Частина перша)
Н Миропольська
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 121-143, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20