Shevchuk Andriy / Шевчук Андрій
Shevchuk Andriy / Шевчук Андрій
Cherkassy State Technological University / Черкаський державний технологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене aireligion.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні технології в забезпеченні соціальноекономічного розвитку регіону
АВ Шевчук
монографія)/АВ Шевчук, 2007
212007
Регіональні освітні системи: теорія, методологія, практика інноваційного розвитку
АВ Шевчук
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013
122013
Економічний розвиток та технологічна сингулярність: концепція взаємозв’язку і суперечності
АВ Шевчук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
82015
Artificial Intelligence and Intellectualization: New Prospects for Economic Development
AV Shevchuk
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 4 (25), 2016
72016
Аналіз факторів інноваційного розвитку регіональних освітніх систем в умовах побудови інформаційного суспільства
АВ Шевчук
Економічний форум, 154-161, 2013
72013
Регiональнi освiтнi системи: теорiя, методологiя, практика iнновацiйного розвитку: монографiя
АВ Шевчук
52013
Освітня та інноваційно-креативна метрополійні функції міст та їх вплив на регіональний розвиток
АВ Шевчук
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 26-35, 2013
52013
Університети третього тисячоліття як опорні центри глобального науково-освітнього простору
АВ Шевчук, ЛТ Шевчук
Інноваційна економіка, 16-21, 2014
42014
Standardization of Education as Essential to the Development of Regional Educational Systems
A Shevchuk
Economie si Sociologie: Revista Teoretico-Stiintifica, 31-36, 2013
42013
TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: RETROSPECTIVE ASPECT.
AV Shevchuk
Economic Annals-XXI, 2012
42012
Трансформація вищої освіти в Україні: ретроспективний аспект
A Shevchuk
Економічний часопис-ХХІ, 76-79, 2012
42012
Iнформацiйнi технологiї в забезпеченнi соцiально-економiчного розвитку регiону/Вiдп. ред. д. е. н., проф. ЛК Семiв
АВ Шевчук
42007
Інформаційні технології регіонального розвитку
АВ Шевчук
Регіональна політика та механізми її реалізації/За ред. МІ Долішнього.-К …, 2003
42003
Информационные технологии как стимулирующий фактор развития региональных образовательных систем
АВ Шевчук
Перспективы науки и образования, 2014
32014
Факторні впливи цінностей та освіти у сфері підготовки кадрів
АВ Шевчук
Проблеми економіки, 206-211, 2013
32013
Вплив транспорту великого міста на розумову працездатність студентів
ЯВ Шевчук, АВ Шевчук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
32010
Інноваційний розвиток регіональних освітніх систем
АВ Шевчук
Автореф. дисер. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук. Спец-ть 8, 0
3
Подходы к обеспечению непрерывности образовательного процесса в региональных образовательных системах
АВ Шевчук
Вестник Российского государственного торговоэкономического университета, 72, 2013
22013
Мотиваційні механізми регулювання освітніх міграцій: в’їзний та виїзний аспекти
АВ Шевчук
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 275-282, 2013
22013
Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем
АВ Шевчук
Регіональна економіка, 107-113, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20