Подписаться
Yevgeniya Yemelyanova; Ємельянова Євгенія Степанівна (Ємельянова Є.С.; Емельянова, Е.С.; Ye.S
Yevgeniya Yemelyanova; Ємельянова Євгенія Степанівна (Ємельянова Є.С.; Емельянова, Е.С.; Ye.S
Другие именаYevgeniya Yemelyanova
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY (SBTU) Kharkiv, Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkiv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The possibilities of using distance learning in the professional training of a future foreign language teacher
TV Konovalenko, YV Yivzhenko, NB Demianenko, IM Romanyshyn, ...
Linguistics and Culture Review 5 (S2), 817-830, 2021
402021
Tokareva., O., Sytnyk, O., Yemelyanova, Y.(2021). Foreign language professional competence of students in the process of learning english for vocational purposes
A Alieva, I Kovalchuk
AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research 1, 99-105, 0
14
Реалізація компетентнісного підходу в самостійній роботі студентів закладів вищої освіти
ВА Демченко, КЄ Балабанова, ЄС Ємельянова
Одеса, 2021
112021
The expediency of implementation of project work into the English for Specific Purposes course
O Anastasieva, Y Yemelyanova, A Sukhova, S Rudenko, A Martakova
Journal of Language and Linguistic Studies 18 (S1), 80-89, 2022
102022
Термінологія і професійна комунікативна культура фахівців аграрної сфери: монографія
ЄС Ємельянова, СМ Амеліна, ЛЯ Жук
Х.: Щедра садиба плюс, 2013
102013
Сучасні інтернет-технології як метод формування професійної комунікативної культури (з досвіду міжнародної співпраці)/Ємельянова ЄС
ЄС Ємельянова
Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та …, 0
10
Academic and Professional Communication: навч. посібник для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів
ЛЯ Жук, ЄС Ємельянова, ОЛ Ільєнко
Х.:„Міськдрук 4, 2011
92011
Термінолексика як компонент комунікативної культури фахівців аграрної сфери
ЄС Ємельянова
Наукові записки. Серія "Філологічна". Вип. 27., С. 17 - 19., 2012
8*2012
Терминологические заимствования как отражение межкультурного взаимодействия в языке
ЕС Емельянова
Язык и межкультурная коммуникация: м-лы Второй международ. науч.- практ …, 2011
82011
Научные принципы обучения специальной терминологии в высшей школе
ЕС Емельянова
8
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ
ЄС Ємельянова
учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і …, 0
7
Роль лингвистических, социальных и психологических факторов в процессе обучения иноязычной лексике
О Пантелєєва, Є Ємельянова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (2 (101)), 2021
62021
Морфологічна адаптація галліцизмів у сучасній українській сільськогосподарській термінології
ЕС Емельянова
Культура народов Причерноморья, 2006
52006
Ділова гра як ефективний метод розвитку комунікативних компетентностей під час вивчення іноземних мов
Є Ємельянова, Л Колодіна, Н Чаплінська
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2022
42022
Психологічні особливості діяльності викладача ЗВО в процесі навчання іноземних студентів
В Демченко, І Семенишина, Є Ємельянова
42021
La mobilité internationale comme composante de l’enseignement agraire technique ukrainien
Y Yemelianova
Yemelianova Y, 2015
42015
Слова-композити в українській сільськогосподарській термінології
ЄС Ємельянова
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
42014
Сільськогосподарська термінологія сучасної французької мови: генеза, розвиток, структура
ЄС Ємельянова
Нова філологія: зб. наук. праць, С. 158 - 162, 2010
42010
Вивчення термінології як компонента мови спеціальності фахівців галузі туризму
ЄС Ємельянова
Редакційна колегія: ОГ Стадник–к. пед.. н., професор кафедри географії та …, 2020
32020
Галліцизми в сучасній українській сільськогосподарській термінології
ЄС Ємельянова
ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20