Подписаться
Yevgeniya Yemelyanova; Ємельянова Євгенія Степанівна (Ємельянова Є.С.; Емельянова, Е.С.; Ye.S
Yevgeniya Yemelyanova; Ємельянова Євгенія Степанівна (Ємельянова Є.С.; Емельянова, Е.С.; Ye.S
Другие именаYevgeniya Yemelyanova; Емельянова Евгения
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY (SBTU) Kharkiv, Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkiv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The possibilities of using distance learning in the professional training of a future foreign language teacher
TV Konovalenko, YV Yivzhenko, NB Demianenko, IM Romanyshyn, ...
Linguistics and Culture Review 5 (S2), 817-830, 2021
422021
Academic and Professional Communication: навч. посібник для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів
ЛЯ Жук, ЄС Ємельянова, ОЛ Ільєнко
Х.:„Міськдрук 4, 2011
17*2011
Tokareva., O., Sytnyk, O., Yemelyanova, Y.(2021). Foreign language professional competence of students in the process of learning english for vocational purposes
A Alieva, I Kovalchuk
AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research 1, 99-105, 0
17
Реалізація компетентнісного підходу в самостійній роботі студентів закладів вищої освіти
ВА Демченко, КЄ Балабанова, ЄС Ємельянова
Одеса, 2021
132021
The expediency of implementation of project work into the English for Specific Purposes course
O Anastasieva, Y Yemelyanova, A Sukhova, S Rudenko, A Martakova
Journal of Language and Linguistic Studies 18, 2022
122022
Сучасні інтернет-технології як метод формування професійної комунікативної культури (з досвіду міжнародної співпраці)/Ємельянова ЄС
ЄС Ємельянова
Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та …, 0
11
Methods of Using Educational Video Materials in Teaching Foreign Languages in the Conditionas of Distance Learning
I Hnatyshena, O Petrenko, I Bezhenar, Y Yemelyanova, I Muravyova
World Journal of English Language, Vol. 13, No. 4, 2023, P. 29-36, Special Issue, 2023
102023
La mobilité internationale comme composante de l’enseignement agraire technique ukrainien
Y Yemelianova
Yemelianova Y, 2015
102015
Термінологія і професійна комунікативна культура фахівців аграрної сфери: монографія
ЄС Ємельянова, СМ Амеліна, ЛЯ Жук
Х.: Щедра садиба плюс, 2013
102013
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ
ЄС Ємельянова
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів …, 0
10
Научные принципы обучения специальной терминологии в высшей школе
ЕС Емельянова
10
Роль лингвистических, социальных и психологических факторов в процессе обучения иноязычной лексике
О Пантелєєва, Є Ємельянова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (2 (101)), 2021
92021
Термінолексика як компонент комунікативної культури фахівців аграрної сфери
ЄС Ємельянова
Наукові записки. Серія "Філологічна". Вип. 27., С. 17 - 19., 2012
9*2012
Терминологические заимствования как отражение межкультурного взаимодействия в языке
ЕС Емельянова
Язык и межкультурная коммуникация: м-лы Второй международ. науч.- практ …, 2011
92011
Ділова гра як ефективний метод розвитку комунікативних компетентностей під час вивчення іноземних мов
Є Ємельянова, Л Колодіна, Н Чаплінська
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2022
82022
Психологічні особливості діяльності викладача ЗВО в процесі навчання іноземних студентів
В Демченко, І Семенишина, Є Ємельянова
82021
Вивчення термінології як компонента мови спеціальності фахівців галузі туризму
ЄС Ємельянова
Географія та туризм: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф …, 2020
72020
Морфологічна адаптація галліцизмів у сучасній українській сільськогосподарській термінології
ЕС Емельянова
Культура народов Причерноморья, 2006
6*2006
Роль інформаційних центрів закладів вищої освіти Франції в організації самостійної роботи майбутніх фахівців з туризму
ЄС Ємельянова
Редакційна колегія: АВ Губа–д. пед. н, професор кафедри суспільно-правових …, 2021
52021
Слова-композити в українській сільськогосподарській термінології
ЄС Ємельянова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20