Подписаться
Ірина Коваль
Ірина Коваль
донецький національний університет імені Василя Стуса
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Научно-практический комментарий/Под общ. ред. АГ Бобковой
Х кодекс Украины
Харьков: Издатель Фл-П Вапнярчук НН, 2008
1082008
Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України
І Коваль
Право України, 129-132, 2006
582006
Право на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання
ІФ Коваль
Донецьк, 2005, 2005
322005
Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія
ІФ Коваль
Донецьк: Юго-Восток, 2013
312013
Щодо правового статусу Вищого суду з питань інтелектуальної власності
ІФ Коваль
Теорія і практика інтелектуальної власності, 39–44-39–44, 2016
302016
Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: монографія
ІФ Коваль
К.: НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Полиграф, 2011
202011
Комерціалізація прав інтелектуальної власності: навч. посіб
ІФ Коваль
Київ: Юрінком Інтер 272, 2018
182018
Експертиза нормативно-правових актів та їх проектів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини
І Коваль
Право України, 47-50, 2009
172009
Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей школярів. Програма «Обдаровані діти»
ІІ Коваль
Обдарована дитина, 20-29, 2009
142009
Характеристика прав на об’єкти промислової власності відповідно до загальної моделі суб’єктивного права
ІФ Коваль
Теорія і практика інтелектуальної власності 6, 14-21, 2010
122010
Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
ІФ Коваль
Молодий вчений, 522-525, 2017
112017
Види та взаємодія приватних і публічних інтересів у сфері промислової власності
ІФ Коваль
Університетські наукові записки, 110-118, 2012
102012
Щодо застосування поняття організаційно-правова форма в Господарському кодексі України
ІФ Коваль, НВ Щербакова
Форум права, 107–112-107–112, 2015
82015
Проблеми комерціалізації вищими навчальними закладами прав на об'єкти інтелектуальної власності
І Коваль
Теорія і практика інтелектуальної власності, 11-18, 2014
72014
Охоронна функція господарського права
І Коваль, Ю Павлюченко
Право України, 15-30, 2019
62019
Законодавче забезпечення державної реєстрації у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності
ІФ Коваль
Право та інноваційне суспільство, 42-48, 2015
62015
Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки
І Коваль, Г Ткачук
Теорія і практика інтелектуальної власності, 2019
52019
Щодо поняття і складу збитків.
MP Donchyk, IF Koval
Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса 1 (10), 31-36, 2018
52018
Оцінка вартості компаній: методичні підходи та застосування
ІФ Коваль
Молодий вчений, 665-668, 2017
52017
Визначення судової юрисдикції щодо захисту прав у сфері промислової власності
І Коваль
Теорія і практика інтелектуальної власності, 49-53, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20