Підписатись
Ірина Коваль
Ірина Коваль
донецький національний університет імені Василя Стуса
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Научно-практический комментарий/Под общ. ред. АГ Бобковой
Х кодекс Украины
Харьков: Издатель Фл-П Вапнярчук НН, 2008
1052008
Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України
І Коваль
Право України, 129-132, 2006
572006
Право на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання
ІФ Коваль
Інститут економіко-правових досліджень НАН України.—Донецьк, 2005.—http …, 2005
322005
Щодо правового статусу Вищого суду з питань інтелектуальної власності
ІФ Коваль
Теорія і практика інтелектуальної власності, 39–44-39–44, 2016
302016
Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія
ІФ Коваль
Донецьк: Юго-Восток, 2013
302013
Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: монографія
ІФ Коваль
К.: НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Полиграф, 2011
212011
Експертиза нормативно-правових актів та їх проектів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини
І Коваль
Право України, 47-50, 2009
172009
Комерціалізація прав інтелектуальної власності: навч. посіб
ІФ Коваль
Київ: Юрінком Інтер 272, 2018
162018
Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей школярів. Програма «Обдаровані діти»
ІІ Коваль
Обдарована дитина, 20-29, 2009
142009
Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
ІФ Коваль
Молодий вчений, 522-525, 2017
112017
Характеристика прав на об’єкти промислової власності відповідно до загальної моделі суб’єктивного права
ІФ Коваль
Теорія і практика інтелектуальної власності 6, 14-21, 2010
112010
Види та взаємодія приватних і публічних інтересів у сфері промислової власності
ІФ Коваль
Університетські наукові записки, 110-118, 2012
102012
Щодо застосування поняття організаційно-правова форма в Господарському кодексі України
ІФ Коваль, НВ Щербакова
Форум права, 107–112-107–112, 2015
82015
Проблеми комерціалізації вищими навчальними закладами прав на об'єкти інтелектуальної власності
І Коваль
Теорія і практика інтелектуальної власності, 11-18, 2014
72014
Охоронна функція господарського права
І Коваль, Ю Павлюченко
Право України, 15-30, 2019
62019
Законодавче забезпечення державної реєстрації у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності
ІФ Коваль
Право та інноваційне суспільство, 42-48, 2015
62015
Щодо поняття і складу збитків.
MP Donchyk, IF Koval
Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса 1 (10), 31-36, 2018
52018
Господарсько-правове регулювання відносин промислової власності: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 04
ІФ Коваль
Донецьк, 2013
52013
Визначення судової юрисдикції щодо захисту прав у сфері промислової власності
І Коваль
Теорія і практика інтелектуальної власності, 49-53, 2012
52012
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ “НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ”
І Коваль
Теорія і практика інтелектуальної власності, 53-60, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20