Олександр Бакумов / Oleksandr Bakumov
Title
Cited by
Cited by
Year
Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації: монографія
ОС Бакумов
Pravo, 2015
122015
Правові засади функціонування Секретаріату Президента України
ОС Бакумов
Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: зб. наук. пр …, 0
2
Конституціоналізація стратегічного курсу України в контексті доктрини юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Право і безпека.–2018.–№ 4 (71).–С. 13-21, 2018
12018
Електоральна поведінка українських виборців в 2010–2014 рр.: кластерний аналіз
ОС Бакумов
Форум права, 19-24, 2016
12016
До питання про якість законів у контексті відповідальності парламенту
A Bakumov
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 38 (4), 25-31, 2019
2019
ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЙНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
ОС Бакумов
Прикарпатський юридичний вісник 1 (3 (28)), 3-9, 2019
2019
Юридична відповідальність як елемент правового статусу держави: теоретико-правові аспекти
ОС Бакумов
Актуальні проблеми держави і права, 2019
2019
Історія держави і права України (1991-2019 роки): навчальний посібник
ІА Логвиненко
Харків: Майдан, 2019. 344 с., 2019
2019
Проблематика юридичної відповідальності держави в позиціях Конституційного суду України
ОС Бакумов
Науковий вісник публічного та приватного права.–2019.–Вип. 2, т. 1.–С. 3-11, 2019
2019
Посилення юридичної відповідальності української держави в контексті сучасних трендів конституційно-правового розвитку
ОС Бакумов
Науковий вісник публічного та приватного права.–2019.–Вип. 1, т. 1.–С. 67-73, 2019
2019
Щодо деяких аспектів процесуальної основи інституту юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні …, 2019
2019
До дискусії щодо надання Конституційному Cуду України юрисдикційних повноважень у загальному контексті проблематики юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2019
2019
Забезпечення юридичної відповідальності держави–ключовий виклик правової реформи в сучасній Україні
ОС Бакумов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2019.–№ 2 …, 2019
2019
Принцип таємного голосування в аспекті зловживання виборчими правами
ОС Бакумов
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції …, 2019
2019
До питання про концептуальні засади юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки: міжнар. наук.-практ …, 2018
2018
До питання про погляди І. Бентама на проблему юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів …, 2018
2018
Перспективи та напрями модернізації інституту юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: матеріали …, 2018
2018
Концептуальні складники вчення про юридичну відповідальність держави в позитивістській теорії права
ОС Бакумов
Прикарпатський юридичний вісник 2 (1), 23-36, 2018
2018
Конституционная модель юридической ответственности государства в современной Украине: концептуальные основания
АС Бакумов
Право и закон (Кыргызская Республика), 33-42, 2018
2018
УТОЧНЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ КОМПЕТЕНЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ ЯК СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
ВБ Авер’янов, ОМ Бандурка, ЮП Битяк, ОІ Безпалова, ОС Бакумов, ...
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 111, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20