Олександр Бакумов / Oleksandr Bakumov
TitleCited byYear
Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації: монографія
ОС Бакумов
Pravo, 2015
112015
Проблеми зловживання правами громадян в процесі реалізації форм безпосередньої демократії
ОС Бакумов
Бюлетень Міністерства юстиції України, 2012
22012
Правові засади функціонування Секретаріату Президента України
ОС Бакумов
Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: зб. наук. пр …, 0
2
Електоральна поведінка українських виборців в 2010–2014 рр.: кластерний аналіз
ОС Бакумов
Форум права, 19-24, 2016
12016
Щодо деяких аспектів процесуальної основи інституту юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні …, 2019
2019
До дискусії щодо надання Конституційному Cуду України юрисдикційних повноважень у загальному контексті проблематики юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2019
2019
Забезпечення юридичної відповідальності держави–ключовий виклик правової реформи в сучасній Україні
ОС Бакумов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2019.–№ 2 …, 2019
2019
Принцип таємного голосування в аспекті зловживання виборчими правами
ОС Бакумов
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції …, 2019
2019
До питання про концептуальні засади юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки: міжнар. наук.-практ …, 2018
2018
Конституціоналізація стратегічного курсу України в контексті доктрини юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Право і безпека.–2018.–№ 4 (71).–С. 13-21, 2018
2018
До питання про погляди І. Бентама на проблему юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів …, 2018
2018
Перспективи та напрями модернізації інституту юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: матеріали …, 2018
2018
Концептуальні складники вчення про юридичну відповідальність держави в позитивістській теорії права
ОС Бакумов
Прикарпатський юридичний вісник 2 (1), 23-36, 2018
2018
Конституционная модель юридической ответственности государства в современной Украине: концептуальные основания
АС Бакумов
Право и закон (Кыргызская Республика), 33-42, 2018
2018
УТОЧНЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ КОМПЕТЕНЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ ЯК СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
ВБ Авер’янов, ОМ Бандурка, ЮП Битяк, ОІ Безпалова, ОС Бакумов, ...
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 111, 2017
2017
Конституційне право / за загальною редакцією М.І. Марчука
ОС Бакумов, ТІ Гудзь, МІ Марчук
2017
Модернизация института юридической ответственности государства как составляющая конституционной реформы в современной Украине
АС Бакумов
Право и политика, 21-32, 2017
2017
Юридична відповідальність держави в позитивістській теорії права: науково-методологічні засади
ОС Бакумов
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 4 (6), 167-176, 2017
2017
Политизация конституционных институтов и современный период: сравнительно-правовое исследование
ААЗ А.П. Евсеев - ответственный редактор, А.С. Бакумов, Е. И. Григоренко, Я ...
Харьков, 2017
2017
Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на вільні вибори: спірні питання практики
ОС Бакумов
Вісник Національної академії правових наук України, 183-193, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20