Follow
Олександр Бакумов / Oleksandr Bakumov
Title
Cited by
Cited by
Year
Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації: монографія
ОС Бакумов
Pravo, 2015
232015
та ін.]; передм
ОС Бакумов, ЛД Варунц, ТІ Гудзь
МІ Марчука. Харків, 2019
112019
Конституціоналізація стратегічного курсу України в контексті доктрини юридичної відповідальності держави
ОС Бакумов
Право і безпека.–2018.–№ 4 (71).–С. 13-21, 2018
112018
Електоральна поведінка українських виборців в 2010–2014 рр.: кластерний аналіз
ОС Бакумов
Форум права, 19-24, 2016
72016
Юридична відповідальність як елемент правового статусу держави: теоретико-правові аспекти
ОС Бакумов
Актуальні проблеми держави і права.–2019.–Вип. 83.-С. 3-13, 2019
62019
Проблеми зловживання правами громадян в процесі реалізації форм безпосередньої демократії
ОС Бакумов
Бюлетень Міністерства юстиції України, 2012
52012
Реалізація концепту «держава у смартфоні» як напрям підвищення юридичної відповідальності держави в сучасній Україні
ОС Бакумов
Прикарпатський юридичний вісник.–2019.–Вип. 4 (29), т. 1.–С. 15-22, 2019
42019
Президент України в системі гарантування юридичної відповідальності держави: конституційно-правовий аналіз
ОС Бакумов
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.-2019.-Спецвип., т. 2.-С. 24-30, 2019
32019
Посилення юридичної відповідальності української держави в контексті сучасних трендів конституційно-правового розвитку
ОС Бакумов
Науковий вісник публічного та приватного права.–2019.–Вип. 1, т. 1.–С. 67-73, 2019
32019
Забезпечення юридичної відповідальності держави–ключовий виклик правової реформи в сучасній Україні
ОС Бакумов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2019.–№ 2 …, 2019
32019
Конституционная модель юридической ответственности государства в современной Украине: концептуальные основания
АС Бакумов
Право и закон (Кыргызская Республика), 33-42, 2018
32018
Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на вільні вибори: спірні питання практики
ОС Бакумов
Вісник Національної академії правових наук України, 183-193, 2016
32016
Застосування принципу Non Bis In Idem під час розслідування домашнього насильства
СЄ Абламський, ОС Бакумов
Південноукраїнський правничий часопис.-2023.-№ 1.-С. 42-47, 2023
22023
Інституціоналізація відповідальності держави: теоретичні та конституційно-правові аспекти
ОС Бакумов, АС Бакумов
Київ, 2021
22021
Інформація: до питання про змістову еволюцію терміна
ОС Бакумов, МІ Марчук, ТІ Гудзь, ОО Венглінський
Право і безпека.-2021.-№ 3 (82).-С. 19-28, 2021
22021
Конституційно-правова відповідальність як провідний вид юридичної відповідальності держави в сучасній Україні
ОС Бакумов
Прикарпатський юридичний вісник, 29-36, 2018
22018
Юридична відповідальність держави в позитивістській теорії права: науково-методологічні засади
ОС Бакумов
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 4 (6), 167-176, 2017
22017
Принципи участі громадян у виборах та референдумах
ОС Бакумов
Право України, 504-510, 2012
2*2012
Правові засади функціонування Секретаріату Президента України
ОС Бакумов
Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: зб. наук. пр …, 0
2
Переваги водного транспорту в Україні: забезпечення безпеки
ОС Бакумов
Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats …, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20