Сергей Олиферук
Сергей Олиферук
КНУБА, строительный факультет, кафедра экономики строительства
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологічні підходи до вирішення задач ресурсозбереження і ресурсовіддачі у будівництві
СЛ Оліферук
Інститут економіки промисловості НАН України, 2006
62006
Природно-ресурсний потенціал сільського господарства: управління розвитком
С Оліферук
Економіст, 7-10, 2013
22013
Економічні фактори підвищення ефективності трудових ресурсів у будівництві
КВ Крикун, СЛ Оліферук, АС Рязанов
Бізнес Інформ, 186-191, 2014
12014
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОПЛАНУВАННЯ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
КВ Крикун, СЛ Оліферук, АС Рязанов
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ …, 2019
2019
Економічні засоби підвищення ефективності самофінансування розвитку і поточної діяльності будівельних підприємств
КВ Крикун, СЛ Оліферук, АС Рязанов
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 165-168, 2019
2019
Структуризація статей і елементів собівартості як елемент техніко-економічного аналізу з метою оптимізації витрат і підвищення конкурентоспроможності підприємства
КВ Крикун, СЛ Оліферук, АС Рязанов
Управління розвитком складних систем, 139-142, 2019
2019
Крикун КВ
СЛ Оліферук, АС Рязанов
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА …, 2018
2018
Засоби підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
КВ Крикун, СЛ Оліферук, НБ Сердюченко
ДСК-центр, 2018
2018
Інноваційні техніко-економічні засоби підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
РАС Крикун К.В., Запєчна Ю.О., Оліферук С.Л.
Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної …, 2016
2016
Экономические факторы повышения эффективности трудовых ресурсов в строительстве
КВ Крикун, СЛ Оліферук, АС Рязанов
Бизнес информ, 186-191, 2014
2014
Вдосконалення управління підвищенням ефективності використання трудових ресурсів у будівництві
ОСЛРАС Крикун К.В.
Містобудування та територіальне планування, 164-165, 2013
2013
Вдосконалення управління підвищенням ефективності використання трудових ресурсів у будівництві
АС Рязанов, СЛ Оліферук, КВ Крикун
Містобудування та територіальне планування, 539-541, 2013
2013
Якість як основна передумова ефективності витрат виробничих ресурсів у будівництві
КВ Крикун, СЛ Оліферук, АС Рєзанов
Містобудування та територіальне планування, 186-189, 2011
2011
Удосконалення процесу розробки укрупнених показників визначення кошторисної вартості виробничих ресурсів у будівництві
КВ Крикун, СЛ Оліферук
Містобудування та територіальне планування, 211-218, 2010
2010
Методологические подходы к решению задач ресурсосбережения и ресурсоотдачи в строительстве
СЛ Оліферук
Экономика промышленности, 2006
2006
Методологические подходы к решению задач ресурсосбережения и ресурсоотдачи в строительстве
СЛ Оліферук
Экономика промышленности, 2006
2006
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА
СЛ Оліферук
ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
KV Krikun, SL Oliferuk, NB Serdyuchenko
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18