Валерій Никифоренко
Валерій Никифоренко
професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Одеський
Verified email at te.net.ua
TitleCited byYear
Управління персоналом
ВГ Никифоренко
Одеса: Атлант, 2013
1122013
Концептуальні орієнтири промислової політики України (на середньострокову перспективу)
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська
Інститут економіки промисловості НАН України, 2008
392008
Застосування нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці
ЛВ Іванова, ВГ Никифоренко
Вісник соціально-економічних досліджень, 109-115, 2013
132013
Трудовий потенціал управлінських кадрів: формування та розвиток: Монографія/МОН України. Одеський держ. економічний унівтет
ВГ Никифоренко, ОВ Сорока
Одеса, ПАЛЬМІРА, 2009
122009
Сучасні підходи до оновлення понять щодо розвитку людських ресурсів
ВГ Никифоренко
Харківський національний економічний університет, 2013
112013
Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика
ВГ Никифоренко, ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, ...
Атлант, 2012
102012
Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій Forecasting of development of human potential in a context of world tendencies
ВГ Никифоренко
Київ, Журнал «Україна: аспекти праці», 2012
102012
Стратегічне управління людськими ресурсами: Навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВГ Никифоренко
Одеса: Атлант, 2014
92014
Корпоративна культура, як стратегічна конкурентна перевага на підприємстві
О Кравченко, В Никифоренко
Вісник Хмельницького національного університету 1 (3), 9, 2011
92011
Управління розвитком людських ресурсів в Україні
ВГ Никифоренко
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 39-43, 2009
82009
Про сучасні підходи до працевлаштування фахівців з вищою економічною освітою
ВГ Никифоренко
Вісник СНУ ім. В. Даля, 71, 0
7
Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи удосконалення
ВГ Никифоренко, АІ Табанова, АИ Табанова
Одеський національний економічний університет, 2014
62014
Інвестування в людський капітал: механізми та інструментарій
ВГ Никифоренко
Бізнес інформ, 274-277, 2013
62013
Оцінка впливу організаційної культури на ефективність та конкурентоспроможність підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Бізнес Інформ, 260-263, 2012
62012
Головні складові поведінки персоналу організації
ВГ Никифоренко
Економічна думка.–Тернопіль: ТНЕУ, 336-340, 2008
62008
Активізація інноваційного розвитку—підґрунтя економічної безпеки підприємства
ВГ Никифоренко, ВО Кравченко
Стратегія економічного розвитку України, 92-96, 2014
52014
Підвищення компетентності фахівців на основі розвитку їх інтелектуального потенціалу
ВГ Никифоренко
Вища освіта України, 14, 2004
52004
Інтелектуальний капітал як основа економічної безпеки підприємства
ВГ Никифоренко
Одеський національний економічний університет, 2013
42013
Дистанційна трудова діяльність як альтернативний засіб отримання безперервної професійної освіти персоналу
ВГ Никифоренко
Економіка розвитку, 43-45, 2009
42009
Стратегічні положення концепції розвитку людських ресурсів в Україні/Козлова Г., Кравченко В., Никифоренко В
Г Козлова, В КРАВЧЕНКО, В НИКИФОРЕНКО
Вісник Тернопільської Академії народного господарства, 134-142, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20