Валерій Никифоренко
Валерій Никифоренко
професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Одеський
Підтверджена електронна адреса в te.net.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління персоналом
ВГ Никифоренко
Одеса: Атлант, 2013
1032013
Концептуальні орієнтири промислової політики України (на середньострокову перспективу)
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська
Інститут економіки промисловості НАН України, 2008
412008
Застосування нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці
ЛВ Іванова, ВГ Никифоренко
Вісник соціально-економічних досліджень, 109-115, 2013
132013
Трудовий потенціал управлінських кадрів: формування та розвиток: Монографія/МОН України. Одеський держ. економічний унівтет
ВГ Никифоренко, ОВ Сорока
Одеса, ПАЛЬМІРА, 2009
122009
Сучасні підходи до оновлення понять щодо розвитку людських ресурсів
ВГ Никифоренко
Харківський національний економічний університет, 2013
112013
Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика
ВГ Никифоренко, ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, ...
Атлант, 2012
112012
Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій Forecasting of development of human potential in a context of world tendencies
ВГ Никифоренко
Київ, Журнал «Україна: аспекти праці», 2012
112012
Стратегічне управління людськими ресурсами: Навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВГ Никифоренко
Одеса: Атлант, 2014
92014
Оцінка впливу організаційної культури на ефективність та конкурентоспроможність підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Бізнес Інформ, 260-263, 2012
82012
Корпоративна культура, як стратегічна конкурентна перевага на підприємстві
О Кравченко, В Никифоренко
Вісник Хмельницького національного університету 1 (3), 9, 2011
82011
Управління розвитком людських ресурсів в Україні
ВГ Никифоренко
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 39-43, 2009
82009
Управління персоналом: Навчально-методичний посібник
ВГ Никифоренко
Одеса: Пальміра, 96, 2006
82006
Управління персоналом: навч. посібник. 2-е видання, виправлене та доповнене
ВГ Никифоренко
Одеса: Атлант, 2013
72013
Активізація інноваційного розвитку—підґрунтя економічної безпеки підприємства
ВГ Никифоренко, ВО Кравченко
Стратегія економічного розвитку України, 92-96, 2014
62014
Головні складові поведінки персоналу організації
ВГ Никифоренко
Економічна думка.–Тернопіль: ТНЕУ, 336-340, 2008
62008
Про сучасні підходи до працевлаштування фахівців з вищою економічною освітою
ВГ Никифоренко
Вісник СНУ ім. В. Даля, 71, 0
6
Організаційна культура в системі інноваційної поведінки персоналу підприємства.
КВО Никифоренко В.Г.
Problems of social and economic development ofbusiness: Collection of …, 2014
5*2014
Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи удосконалення
ВГ Никифоренко, АІ Табанова, АИ Табанова
Одеський національний економічний університет, 2014
52014
Інвестування в людський капітал: механізми та інструментарій
ВГ Никифоренко
Бізнес інформ, 274-277, 2013
52013
Підвищення компетентності фахівців на основі розвитку їх інтелектуального потенціалу
ВГ Никифоренко
Вища освіта України. Додаток. Безперервна освіта: реалії та перспективи …, 2004
52004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20